Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie się w organizacji 05-DK-S1-KWO16
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.

2. S.P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001

3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP Gdańsk 2003;

4. B. Dobek – Ostrowska Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum Wrocław 1999;

5. E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP Gdańsk 2003;

6. G. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000;

7. G.Bassi, R.Zamburlin, Komunikacja w małżeństwie. Jak być razem? Wydawnictwo eSPe, Karków 2003.

8. A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocłw 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Goban – Klas Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005;

2. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2002;

3. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, PWN Warszawa 2003;

4. B. Sobkowiak, Procesy komunikowania się w organizacji, [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998,s. 33-37.

5. J. Stewart (red), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN Warszawa 2002;

6. P. Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S – ka, Poznań 1998;

7. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP Gdańsk 2004;

8. M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP Gdańsk 2003.

9. M. Zuber, Komunikowanie międzykulturowe, [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999, s. 36-40.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu. Ponadto student powinien regularnie przygotowywać się do tematyki poruszanej na ćwiczeniach, brać aktywny udział w proponowanych przez prowadzących formach doskonalenia umiejętności praktycznych.

Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów.

Ocena wystąpień studentów na temat sposobów komunikowania się w wybranej organizacji.

Ocena pracy semestralnej na temat komunikowania w wybranej organizacji.

Kolokwium zaliczeniowe.

Kryteria oceny: Znajomość teorii z zakresu komunikowania organizacyjnego.

Zaprezentowanie systemu komunikacyjnego wybranej organizacji.

Aktywność na większości zajęć, udział w dyskusjach.

Umiejętność zaproponowania rozwiązań mających udoskonalić systemy komunikowania organizacyjnego w instytucjach różnego rodzaju.

Kolokwium zaliczeniowe – ocena pozytywna – 50 proc.+1 możliwych punktów.

Zakres tematów:

1. Bariery i komunikowanie w sytuacjach konfliktowych

2. Analiza transakcyjna

3. Teorie komunikowania organizacyjnego

4. Komunikowanie w różnych typach organizacji

5. Komunikowanie pisemne formalne w organizacji

6. Znaczenie płci w komunikowaniu

7. Prezentacje form komunikacji w wybranym modelu organizacji*.

Metody dydaktyczne:

*Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- metoda „burzy mózgów”,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:10 - 12:40, sala 338
Dagmara Głuszek-Szafraniec 27/26 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 11:10 - 12:40, sala 338
Dagmara Głuszek-Szafraniec 23/26 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 338
Dagmara Głuszek-Szafraniec 26/26 szczegóły
4 co druga środa (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 338
Dagmara Głuszek-Szafraniec 26/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)