Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia poznawcza 05-KO-S1-10
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Daniluk, B., Szepietowska, E. "Rehabilitacja neuropsychologiczna. Ujęcie holistyczne".

Nęcka, E. "Trening poznawczy"

oraz dodatkowe, uzgadniane indywidualnie, pozycje bibliograficzne konieczne dla realizacji przydzielanych przez prowadzącego zadań do realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

1. W odniesieniu do prezentacji eksperymentu (w zakresie każdego kryterium oceny od 2 do 5; średnia jest oceną z prezentacji eksperymentu):

- forma prezentacji (opis vs działanie)

- poprawność metodologiczna

- sprawność techniczna

2. W odniesieniu do streszczenia artykułu (w zakresie każdego kryterium oceny od 2 do 5; średnia jest oceną z prezentacji streszczenia)

- poprawność doboru tematyki

- sprawność językowa; czytelność przekazu

- umiejętność identyfikacji kluczowych tez

- umiejętność wyrażenia własnej opinii

3. W odniesieniu do własnego projektu eksperymentalnego (w zakresie każdego kryterium oceny od 2 do 5; średnia jest oceną z przeprowadzenia badań):

- poziom oryginalności w porównaniu z opisanymi w literaturze

- umiejętność sformułowania hipotez

- podstawowa poprawność metodologiczna

- poprawność interpretacji wyników

Ocena końcowa z laboratorium jest średnią ocen z zadań oznaczonych 1,2,3.

Niezaliczenie laboratorium do końca tygodnia sesji zaliczeniowej (czyli średnia poniżej 2,75) jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu i modułu.

Zakres tematów:

Laboratoria są formą uzupełniającą w stosunku do ćwiczeń. Służą realizacji quasi-eksperymentów ilustrujących najistotniejsze koncepcje, prawidłowości, mechanizmy dotyczące poznawczego funkcjonowania człowieka.

Oprócz przybliżania teoretycznego zaplecza, założeń i przebiegu tzw. kanonicznych eksperymentów, są przestrzenią dyskusji nad możliwymi sposobami weryfikowania teoretycznych założeń.

Stąd, do zadań studentów należy:

- prezentacja, na forum grupy, opisanego w polecanej literaturze, eksperymentu kojarzonego dla danej funkcji poznawczej

lub, opcjonalnie:

- przybliżenie metody badania sprawności danej funkcji

- zaprezentowanie streszczenia i własnej opinii na temat współczesnego (od 2010) artykułu naukowego powiązanego z omawianym eksperymentem (artykuł należy przesłać prowadzącemu mailowo nie mniej niż 2 dni przed jego prezentacją)

- zaangażowanie uczestników zajęć w samodzielnie zaprojektowany eksperyment dotyczący realizowanej tematyki

Metody dydaktyczne:

quasi-eksperymenty

analiza narzędzi badawczych

mini-wykłady

wprawki w opracowywaniu własnych projektów narzędzi badawczych

przeprowadzanie sondaży w oparciu o samodzielnie zaprojektowane i/lub istniejące narzędzia badawcze

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:10 - 12:40, sala 332
Teresa Sikora 25/25 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 11:10 - 12:40, sala 332
Teresa Sikora 34/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.