Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 06-PS-NM-004
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Szczegółowa odnośna literatura podawana jest każdorazowo po zakończeniu tematu wykładu. Do propozycji podstawowych kwalifikowane są fragmenty poniższych pozycji książkowych:

Baumeister, R. (2011). Zwierzę kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ekman, P.; Davidson, R., J. (red.) (1999). Natura emocji. Gdańsk: GWP.

Fromm, E. (1993). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik

Gazzaniga, M. (2011). Istota człowieczeństwa. Wydawnictwo Smak Słowa.

Gergen,K., J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym.

Lakoff, G. (2011). Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle. Wydawnictwo Uniwersitas.

Nisbett, R. (2009). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Wydawnictwo Smak Słowa.

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia (t.1)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu jest oceną poprawności odpowiedzi udzielonych w teście egzaminacyjnym. Termin egzaminu ustalany jest w trakcie wykładów z obecnymi na nich studentami.

Brak usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w I terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny NDST z przedmiotu. Nieobecność usprawiedliwiona w I terminie oznacza, że student ma JEDEN - II termin - na zdanie egzaminu przedmiotowego.

Egzamin ma formę testu z pytaniami jedno i wielokrotnego wyboru. Na test składają się pytania sprawdzające wiedzę z zagadnień prezentowanych w trakcie wykładów oraz tych, sygnalizowanych jako zagadnienia do samodzielnej analizy. Czas trwania testu do. 90 minut.

Kryteria oceniania dla testu egzaminacyjnego:

51-59% poprawnych odpowiedzi = DST

60-68% = DST PLUS

69-77% = DOBRY

78-86% = DOBRY PLUS

87% i powyżej = BARDZO DOBRY

Zakres tematów:

Kolejne tematy realizowane są zgodnie z priorytetem domknięcia treści, tzn. jeśli omówienie danego tematu zajmie więcej niż jedną jednostkę, może to skutkować niezrealizowaniem wszystkich wymienionych poniżej tematów

1. Psychologia potoczna i praktyczna. Newralgiczne punkty psychologii naukowej.

2. Charakterystyka pojęciowa i behawioralna konstruktów podmiotowości, tożsamości i osobowości; zakresy, formy, wymiary, treści.

3. Wolna wola i wiara w wolną wolę w ujęciu psychologii współczesnej.

4. Teorie motywacji i koncepcje wartości - źródła, geneza, kierunek zmian.

5. Spectrum naukowej analizy emocjonalności: źródła, korelaty, funkcje, ekspresja, zaburzenia.

6. Język w pryzmacie pełnionych funkcji i stylów językowych

7."Instrumenty" poznawcze: spostrzeganie, pamięć, myślenie - wyznaczniki ich efektywności.

8. Podstawowe współczesne paradygmaty psychoterapeutyczne i charakterystyka ich stosowania w praktyce.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja ustna ze wsparciem w postaci prezentacji medialnej ilustrującej wypowiedź wykładowcy - krótkich filmików, rysunków/obrazów, modeli, schematów, testów itp.

Okazjonalne angażowanie studentów za pośrednictwem zadawanych pytań odnośnie do przedstawianej tematyki.

Proszenie studentów o udział w badaniach realizowanych w ramach Instytutu i wykorzystywanie używanych narzędzi badawczych jako ilustracji poruszanej na wykładach tematyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 203
Teresa Sikora 86/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.