Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych 12-PE-S2-1MBS
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2013, PWN.

Brzeziński J. M. (red.): Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań 2011, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Jemielniak D. (red.): Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa 2012, PWN.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 2012, PWN.

Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

literatura uzupełniająca:

Bauman T.: Praktyka badań pedagogicznych. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza "Impuls" Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.): Metody badań jakościowych. Tom 1 i 2, Warszawa 2014, PWN.

Jemielniak D.: Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa 2012, PWN.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka.

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, WSiP.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Piekarski J, Urbaniak-Zając D, Szmidt K.J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, czas trwania: 35-40 min. Dopuszcza się przeprowadzenie kolokwium weryfikującego wiedzę studenta podczas zajęć dydaktycznych, czas trwania 10-15 min.. Zwrot prac nastąpi do 10 dni po napisaniu kolokwium. Metodą sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest test obejmujący zestaw pytań zamkniętych (np. pytania „prawda-fałsz”, pytania wielokrotnego wyboru i innych), półotwartych (np. pytania z luką) i otwartych. Termin kolokwium zostanie uzgodniony podczas pierwszych zajęć dydaktycznych. Ocena na podstawie ilości punktów uzyskanych za poszczególne zadania oceniane pod względem poprawności merytorycznej i formalnej. Ocenę pozytywną uzyskuje student, który otrzymał 50% + 1 punkt spośród ogólnej punktacji przewidzianej na test. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Student otrzymujący ocenę negatywną zobowiązany jest do ponownego napisania kolokwium w terminie uzgodnionym z prowadzącą zajęcia.

Zakres tematów:

Realizacja przedmiotu obejmuje następujące treści:

1. Wprowadzenie do przygotowania badań empirycznych. Podstawy badań nad edukacją.

2. Od planowania do realizacji - etapy badań pedagogicznych.

3. Formułowanie problemów badawczych i hipotez.

4. Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych.

5. – 7. Charakterystyka wybranych metod i technik oraz konstruowanie narzędzi badawczych.

8. Etyka stosowania wybranych metod, technik i narzędzi w badaniach społecznych.

9. Analiza materiału empirycznego i interpretacja wyników badań.

10. Przygotowanie projektu badań

11. – 15. Prezentacje i omówienie projektów.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, dyskusja, samodzielna prezentacja studentów, metoda ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 8:45, sala 21
Aleksandra Minczanowska, Barbara Grabowska 21/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 10:30, sala 21
Aleksandra Minczanowska, Barbara Grabowska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.