Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka śródroczna (30 godzin sem. IV) 06-PE-EWP-S1-36.1
Praktyka (PRAKT) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (I etap edukacyjny). Załączniki nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),

• wybrane programy nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej.

• Czasopisma: „Nauczyciel i szkoła”, „Życie szkoły”, „Nowa szkoła”, „Twórczy nauczyciel”, „Edukacja i dialog” i inne.

Metody i kryteria oceniania:

Raport z praktyk - oceniana będzie znajomość zasad organizacji i funkcjonowania placówki, którą student wizytował w ramach śródrocznej praktyki specjalizacyjnej.

Analiza dokumentacji - ocenie podlegać będzie zaangażowanie studenta w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej, ich poprawność metodyczna i merytoryczna.

Rejestr frekwencji - oceniana będzie wysoka frekwencja na zajęciach praktycznych. Student zobowiązany jest do uczestniczenia w 6 spotkaniach w wyznaczonej placówce oświatowej. Każda nieuzasadniona i nieodpracowana w innym terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z praktyki.

Zakres tematów:

Treści zajęć uzależnione będą od planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne uzależnione będą od planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Malec 13/13 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Malec 12/13 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Malec 13/13 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Mączka 10/13 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 14/13 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 11/13 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 13/13 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Mączka 9/13 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Szymański 12/13 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Szymański 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)