Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Media mikronacjonalizmów i etnomedia 05-DK-S2-KM10.12
Konwersatorium (K) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Media in Europe's Small Nations, ed. H.D. Jones, Cambridge 2014.

2. V Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (2015), Warszawa.

3. Dudra S., Nitschke B., (red.) (2010), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

4. Klimkiewicz B. (1997), Media mniejszościowe w Polsce, [w:] Konflikt czy współdziałanie. Media a problemy mniejszości, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, Kraków.

5. Klimkiewicz B. (2003), Mniejszości narodowe w sferze publicznej.

Reprezentacje, praktyki i regulacje medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

6. Moring T. (2013), Media Markets and Minority Languages in the Digital Age, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Vol 12, No 4, s. 34-53.

7. Media mniejszości, mniejszości w mediach, pod red. M. Adamik-Szysiak i E. Godlewskiej, Lublin 2014.

8. Głuszek-Szafraniec D. (2015), Konwergencja a media mniejszości w Polsce, w: Problemy konwergencji mediów II, pod red. K. Dudka i in., Sosnowiec-Praga, s. 89-102.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy kursu mogą przedstawić prezentację. Oceniana będzie jakość merytoryczna wystąpienia, oryginalność tematyki, dobór środków multimedialnych, umiejętność zainteresowania słuchaczy.

W przypadku innej formy zaliczenia (gdy uczestnik nie przedstawi prezentacji), tj. kolokwium, należy otrzymać 50%+1 wymaganych punktów, aby otrzymać ocenę dostateczną. Ta forma ma charakter pisemny, z pytaniami otwartymi, dotyczącymi charakterystyki wybranych grup i ich mediów.

Zakres tematów:

1. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania języków mniejszościowych, status prawny mniejszości narodowych i etnicznych.

2. Media Saamów.

3. Media walijskie.

4. Media szkockie.

5. Media baskijskie.

6. Media katalońskie.

7. Media w hiszpańskiej Galicji.

8. Media Łemków, Ormian, Romów, Kaszubów i innych grup.

9. Media mniejszości narodowych w Polsce: Niemców, Ukraińców i Białorusinów.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda podająca.

2. Prezentacje multimedialne oraz materiały filmowe.

3. Dyskusja, "burza mózgów".

4. Wykorzystanie czasopism naukowych w dydaktyce.

5. Wykorzystanie repozytoriów w dydaktyce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:35 - 11:05, sala 238
Dagmara Głuszek-Szafraniec 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.