Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia 06-PS-SM-018
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Butcher J.N., Hooley J.M., Mineka S. (2017) Psychologia zaburzeń. Warszawa, GWP.

2. Carson R., Butcher J., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk. GWP.

3. Cierpiałkowska L.(2009).Psychopatologia. Warszawa .Wydawnictwo Naukowe Scholar

4. Meyer R. (2003). Psychopatologia. Gdańsk. GWP.

5. Morrison J. (2016) DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów , Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

6. Seligman M, Walker E., Rosenhan D. (2003). Psychopatologia. Warszawa. Zysk i S-ka.

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1.Aleksandrowicz J.(2000).Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

2.Bilikiewicz A. /red./ (2001). Psychiatria. Warszawa. PZWL.

4. Gabbard G.O.(2009) Psychiatria psychodynamiczna w praktyce lekarskiej ,Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

5.Millon T. Roger Davis (2005):Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

6. Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J.(red.).(2009).Psychiatria. Tom I .Podstawy psychiatrii. Wrocław, Elsevier Urban and Partner.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: pisemny w formie testu wiadomości (forma mieszana testu: test wyboru wielokrotnego i jednokrotnego oraz uzupełnień)

Test egzaminacyjny oceniany będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)

Zakres tematów:

1.Zagadnienia ogólne - teoretyczne podstawy psychopatologii ogólnej

- podstawowe definicje, rozumienie pojęcia normy i patologii w psychiatrii i psychologii. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – wybrane wątki dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad procedury leczenia przymusowego.

2.Ogólna klasyfikacja zaburzeń psychicznych, etiologia i diagnoza nozologiczna. Aspekty moralno-etyczne w pracy z pacjentem psychiatrycznym i zdekompensowanym psychicznie. Czym jest objaw psychopatologiczny? Definicje pojęcia. Główne objawy psychopatologiczne. Norma w psychologii i psychiatrii klinicznej, zdrowie psychiczne i jego główne wyznaczniki .

3/4. Zaburzenia psychotyczne – przegląd stanowisk teoretycznych tłumaczących ich etiopatogenezę, charakterystyka podstawowych psychoz (schizofrenia, paranoja, choroba afektywna dwubiegunowa). Symptomatologia i leczenie (wieloaspektowy charakter pomocy psychologicznej choremu i jego rodzinie w środowisku.

5. Zaburzenia urojeniowe (paranoja)

6. Zaburzenia lękowe (neurotyczne) – lęk odczuwany – charakterystyka, rodzaje - klasyfikacje psychiatryczne (ujęcie tradycyjne i współczesne. DSM-5 i ICD-10) a diagnoza psychologiczna mechanizmów zaburzeń neurotycznych (etiologia, patogeneza, postacie - ogólna symptomatologia. Modele terapeutyczne.

7. Zaburzenia lękowe - natręctwa - postacie i ogólna symptomatologia, etiologia, patomechanizm. Modele terapeutyczne w świetle literatury psychologiczno-psychiatrycznej.

8. Zaburzenia lękowe związane z traumą, zaburzenia z objawami somatycznymi i dysocjacyjne - (definicje pojęcia, historyczny rys rozumienia zaburzeń histerycznych–dysocjacyjnych). Histeryczność a histrioniczność.

9-10. Zaburzenia afektywne – przegląd stanowisk teoretycznych wyjaśniających pochodzenie zaburzeń depresyjnych, patomechanizm i podstawowa symptomatologia zróżnicowanych postaci depresji ( depresja na podłożu psychogennym, egzogennym i endogennym). Pomoc psychologiczna osobom z zaburzeniami nastroju.

11. Zaburzenia dwubiegunowe

12-13. Zaburzenia seksualne

- zagadnienia ogólne, zakłócenia zachowań seksualnych, patologiczne formy życia

seksualnego

- zaburzenia perwersyjne

- zaburzenia tożsamości płciowej

- zaburzenia funkcjonalne

- zagadnienie rozwoju zachowań homoseksualnych.

14. Zaburzenia psychosomatyczne – perspektywa historyczna (koncepcje F.Alexandra) i podstawowe współczesne teorie tłumaczące powstawanie chorób psychosomatycznych. Podstawowe symptomy, mechanizmy chorobowe i ich leczenie.

15.Uzależnienia – psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy uzależnień od narkotyków, leków i alkoholu, etiopatogeneza w świetle współczesnych koncepcji psychologicznych , proponowane modele terapii. Problematyka współuzależnionych .

Metody dydaktyczne:

Wykłady: uzupełnione prezentacją multimedialną (Power Point)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 209
Izabela Rajska-Kulik 123/124 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.