Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia 01-BT-S1-1BT-19
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Baj J.: Mikrobiologia. WN PWN, Warszawa, 2019.

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2007. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

3. Różalski A. 2003. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydaw. U. Łódzkiego, Łódź.

4. Schlegel H. 2003. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia Techniczna. Tom I, PWN, Warszawa.

6. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.

7. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

8. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

9. Mrozowska J. (red). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice.

10. Baj J., Markiewicz Z. 2012. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Końcowa ocena ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – 14 pkt;

+db – 12 - 13 pkt;

db – 11 pkt;

+dst – 9 - 10 pkt;

dst –8 pkt;

ndst – poniżej 8 pkt

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych. Podłoża. Metody sterylizacji i dezynfekcji. Technika mikroskopowania i sporządzania preparatów. Metody barwienia. Morfologia i cytologia bakterii. Mikroskopowa i makroskopowa morfologia drożdży. Kolokwium I (ćw. 1-2). Morfologia grzybów pleśniowych. Metabolizm bakterii (cz.1) - Źródła węgla i azotu - posiew Kolokwium II (ćw. 3-4). Metabolizm bakterii (cz.1) - Źródła węgla i azotu (odczyt). Metabolizm bakterii (cz. 2) - właściwości glikolityczne, lipolityczne, proteolityczne i oksydo-redukcyjne – posiew. Odczyt - metabolizm bakterii (cz. 2). Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje-posiew. Odczyt - kontrola populacji bakteryjnej. Kolokwium III (ćw. 5-7. METABOLIZM). Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia – posiew. Odczyt - Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia. Mikroflora wody i gleby – posiew. Odczyt-Mikroflora wody i gleby. Kolokwium IV (ćw. 8-13). Sprawdzian praktyczny. Zajęcia poprawkowe, odrabianie zajęć, zakończenie bloku.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (60 godz.) z wybranych technik mikrobiologicznych, prowadzone przez 15 tygodni (4 godz./ tydzień).

Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę Katedry Mikrobiologii UŚ w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/. Wykorzystanie aplikacji Kahoot i Mentimeter do sprawdzania poziomu wiedzy przed i po zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 13:00, sala B-112
Katarzyna Kasperkiewicz 11/11 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 13:00, sala B-112
Piotr Siupka 4/11 szczegóły
3 każda środa, 17:15 - 20:30, sala B-112
Magdalena Noszczyńska 11/11 szczegóły
4 każda środa, 17:15 - 20:30, sala B-112
Michalina Chodór 11/11 szczegóły
5 każda środa, 13:45 - 17:00, sala B-112
Magdalena Noszczyńska 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.