Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 06-PE-OP-S1-22.30
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wns/course/view.php?id=139
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Temat 1

1. Gulla, B., Tucholska, K. (2007). Psychologia pozytywna – cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z Psychologii w KUL, 14, 133–152.

2. Gable, S. L., Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology. Review of General Psychology, 9(2), 103–110.

Temat 2

1. Csikszentmihalyi, M. (2005). Wprowadzenie (z rozdziału 1. Powrót do szczęścia, s. 13–20) oraz rozdział 3. Satysfakcja a jakość życia (s. 87-132). W: M. Csikszenmihalyi (2005). Przepływ: psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Biblioteka Moderatora.

Temat 3

1. Argyle, M. (2004). Przyczyny i korelaty szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 165–203). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Czapiński, J. (2004). Osobowość szczęśliwego człowieka. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 359–379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Temat 4

1. Peterson, Ch., Park., N. (2007). Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki. W: P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 263–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Temat 5

1. Park, D., Tsukayama, E., Goodwin, G. P., Patrick, S., Duckworth, A. L. (2017). A tripartite taxonomy of character: Evidence for intrapersonal, interpersonal, and intellectual competencies in children. Contemporary Educational Psychology, 48, 16–27.

2. Shoshani, A., Aviv, I. (2012). The pillars of strength for first-grade adjustment – Parental and children's character strengths and the transition to elementary school. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 315–326.

3. Shoshani, A., Slone, M. (2013). Middle school transition from the strengths perspective: Young adolescents’ character strengths, subjective well-being, and school adjustment. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1163–1181.

4. Wagner, L. (2019). Good character is what we look for in a friend: Character strengths are positively related to peer acceptance and friendship quality in early adolescents. Journal of Early Adolescence, 39(6), 864–903.

Temat 6

1. Kwiatek P., Bajer P. (2013). Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia). Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(17), 227–245.

2. Reznitskaya, A., Sternberg, R. J. (2007). Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”. W: P. A. Linley, S. Jospeh (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 132–152). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J, Reivich, K., Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35(5), 293–311.

4. Shankland, R., Rosset, E. (2017). Review of brief school-based positive psychological interventions: a taster for teachers and educators. Educational Psychology Review, 29(2), 363–392.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- praca pisemna na temat możliwości wykorzystania psychologii pozytywnej we własnej pracy pedagogicznej lub scenariusz zajęć wprowadzających elementy psychologii pozytywnej, lub prezentacja na zajęciach z tematów 5 lub 6 (4 pkt),

- aktywność na zajęciach (3 pkt),

- prezentacja wybranych elementów własnego portfolio pozytywności (3 pkt),

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, każda kolejna powinna zostać uzupełniona w trakcie dyżuru).

Ocena końcowa:

8 pkt i więcej: bardzo dobra

7 pkt: dobra plus

6 pkt: dobra

5 pkt: dostateczna plus

4 pkt: dostateczna

Poniżej 4 pkt: niedostateczna

Zakres tematów:

1. Psychologia pozytywna: początki, przedstawiciele, założenia

2. Drogi do szczęścia: szczęście w ujęciach hedonistycznym i eudajmonistycznym

3. Determinanty szczęścia

4. Cnoty moralne i siły charakteru: koncepcja Ch. Petersona i M. Seligmana

5. Badania nad siłami charakteru wśród dzieci i młodzieży

6. Pozytywna szkoła: pozytywne interwencje psychologiczne w edukacji

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, materiały audiowizualne, dyskusja, burza mózgów, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala PR2
Edyta Charzyńska 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.