Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-AR-S1-2PPS
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna Od tradycji do współczesności, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność, Warszawa 2008.

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS.

Smith D.D.: Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa 2011, PWN.

Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls.

Speck O. Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza, Harmonia Universalis, Gdansk 2013.

Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa 2016.

Czasopismo: Szkoła specjalna

Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Lublin 1999. Wyd. UMCS

Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007, Wyd. Impuls

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009, Wyd. UAM.

Gajdzica Z.: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób upośledzonych umysłowo. Katowice 2007. Wyd. UŚ

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995, WSiP

Szumski G., Integracyjne ksztalcenie niepelnosprawnych, Wyd. PWN, Warszawa 2013

Szumski G. Firkowska-Mankiewicz A., Wokol edukacji wlaczajacej, Wyd. APS, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystapienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie cwiczen.Osiagniete efekty uczenia sie podczas wykladu zostana ocenione na podstawie egzaminu pisemnego zaliczonego co najmniej na ocene dostateczna wg ponizszych kryterow:

- 100-90% – bdb,

- 89-80% - db+,

- 79-75% - db,

- 74-70% – dst+,

- 69-60 - dst,

- Poniżej 60% - ndst

• egzamin pisemny - test

• czas trwania 45 min.,

• informacja o uzyskanych ocenach – do 7 dni.

Zakres tematów:

• Przedmiot, cele i zadania pedagogiki specjalnej. Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk

• Pedagogika specjalna w ujęciu historycznym

• Interdyscyplinarnośći pedagogiki specjalnej

• Działy pedagogiki specjalnej. Podstawowe pojęcia

• Rewalidacja, rehabilitacja i inne dzialania w pedagogice specjalnej

• Zmiany postaw wobec osob z niepelnosprawnoscia - modele niepelnosprawnosci

• System ksztalcenia i wychowania specjalnego

• Specjalne potrzeby edukacyjne - uczen ze spejalnymi potrzebami edukacyjnymi

• Proces przystosowania sie do niepelnosprawnosci

• Niepelnosprawnosc intelektualna - podstawowe problemy oligofrenopedagogiki

• Uszkodzenia sluchu - podstawowe problemy surdopedagogiki

• Uszkodzenia wzroku - podstawowe problemy tyflopedagogiki

• Choroba przewlekla- podstawowe problemy pedagogiki terapeutycznej

• Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej, metody audiowizualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 07
Beata Skotnicka 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.