Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna W2-S1BT19-1BT-05
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

L. Pajdowski, „Chemia ogólna”, PWN, Warszawa

W. Trzebiatowski, „Chemia nieorganiczna”, PWN, Warszawa

J. Minczewski, Z. Marczenko, „Chemia analityczna”, PWN, Warszawa

T. Lipiec, Z. Szmal, „Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej”, PZWL, Warszawa

A. Śliwa „Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi” , Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Czas trwania egzaminu 90 minut. Egzamin obejmuje 12 pytań otwartych.

Skala ocen:

54% - 66% dostateczny

67% - 74% dostateczny plus

75% - 86% dobry

87% - 91% dobry plus

92% - 100% bardzo dobry

Zakres tematów:

Tematyka wykładów

1. Nazewnictwo związków nieorganicznych - zasady tworzenia nazw systematycznych związków nieorganicznych, klasyfikacja systemów nazewnictwa związków nieorganicznych.

2. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne - prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria równań chemicznych, stechiometria wzorów; mol, gramorównoważnik, sposoby wyrażania stężeń roztworów, przeliczanie jednostek stężeń; reakcje chemiczne, bilansowanie reakcji redoks.

3. Budowa atomu. Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym. - modele budowy atomu, podstawy mechaniki kwantowej; struktura elektronowa, układ okresowy pierwiastków, potencjał jonizacji, elektropowinowactwo, objętość atomowa, elektroujemność; elektronowa teoria wiązania chemicznego; teoria orbitali molekularnych; teoria wiązań walencyjnych; wiązanie wodorowe.

4. Stan gazowy - gaz doskonały;energia gazów; prawa gazowe; równanie Clapeyrona; gazy rzeczywiste; równanie van der Waalsa.

5. Kinetyka chemiczna - teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej; szybkość reakcji; rzędowość i cząsteczkowość; równania kinetyczne; czynniki zmieniające szybkość reakcji; kataliza.

6. Równowaga chemiczna - stan równowagi; prawo działania mas; stała równowagi (Kc i Kp); reguła przekory.

7. Elektrolity - elektrolity mocne i słabe; aktywność; iloczyn rozpuszczalności; stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych; pH; hydroliza soli; stała i stopień hydrolizy; roztwory buforowe; teorie kwasów i zasad.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala Aula
Marzena Podgórna 79/79 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.