Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Katarzyna Bednarczyk, Karolina Bujak, Aleksandra Fabiańczyk, Tomasz Konieczny, Mateusz Korzec, Sławomir Kula, Agnieszka Pająk, Marzena Podgórna, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z laboratorium i egzaminu.

Ocena końcowa ustalona jest według średniej:

3.00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 - 5,00 bardzo dobry

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Nazewnictwo związków nieorganicznych - zasady tworzenia nazw systematycznych związków nieorganicznych, klasyfikacja systemów nazewnictwa związków nieorganicznych.

2. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne - prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria równań chemicznych, stechiometria wzorów; mol, gramorównoważnik, sposoby wyrażania stężeń roztworów, przeliczanie jednostek stężeń; reakcje chemiczne, bilansowanie reakcji redoks.

3. Budowa atomu. Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym. - modele budowy atomu, podstawy mechaniki kwantowej; struktura elektronowa, układ okresowy pierwiastków, potencjał jonizacji, elektropowinowactwo, objętość atomowa, elektroujemność; elektronowa teoria wiązania chemicznego; teoria orbitali molekularnych; teoria wiązań walencyjnych; wiązanie wodorowe.

4. Stan gazowy - gaz doskonały;energia gazów; prawa gazowe; równanie Clapeyrona; gazy rzeczywiste; równanie van der Waalsa.

5. Kinetyka chemiczna - teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej; szybkość reakcji; rzędowość i cząsteczkowość; równania kinetyczne; czynniki zmieniające szybkość reakcji; kataliza.

6. Równowaga chemiczna - stan równowagi; prawo działania mas; stała równowagi (Kc i Kp); reguła przekory.

7. Elektrolity - elektrolity mocne i słabe; aktywność; iloczyn rozpuszczalności; stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych; pH; hydroliza soli; stała i stopień hydrolizy; roztwory buforowe; teorie kwasów i zasad.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Sławomir Kula, Marzena Podgórna, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.