Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki W2-S1BT19-1BT-16
Konwersatorium (K) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alberts B. i inni. 2009. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

2. Wojtaszek P, Woźny A, Ratajczak L, Biologia komórki roślinnej , t.1 Struktura, t.2 Funkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium wymaga zaliczenia każdego tematu realizowanego w ramach konwersatoriów. Każda odpowiedź w kartach pracy może uzyskać maksymalnie 1 punkt (dopuszcza się możliwość częściowej punktacji: 0.25; 0.5; 0.75 w zależności od poprawności odpowiedzi).

Jeśli karta pracy liczy 6 pytań, to zaliczona jest jeśli student uzyska minimum 4.5 pkt. (4.5-5.25=dost; 5.5-5.75=dobry; 6=bardzo dobry).

Jeśli karta pracy zawiera 9 pytań to zaliczona jest jeśli student uzyska minimum 6.75 pkt (6.75-7.25=dost; 7.5-8.75=dobry; 9=bardzo dobry).

Jeśli karta pracy zawiera 11 pytań, to zaliczona jest jeśli student uzyska minimum 8.25 pkt (8.25-9.5=dost; 9.75-10.5=dobry; 10.75-11=bardzo dobry)

Jeśli karta pracy zawiera 13 pytań, to zaliczona jest jeśli student uzyska minimum 9.75 pkt. (9.75-10-75=dost; 11-12.5=dobry; 12.75-13=bardzo dobry).

Jeśli karta pracy zawiera 5 pytań, to zaliczona jest, jeśli student uzyska minimum 3 punkty (3-3.75=dost; 4-4.5=dobry; 4.75-5=bardzo dobry.

Osoby, które z poszczególnych tematów nie uzyskają wymaganej liczby punktów mają możliwość poprawienia karty pracy, którą przesyłają na adres mailowy prowadzącego, najpóźniej do 5.06.2020.

Punkty uzyskane z każdej karty pracy są przeliczane na oceny według następujących zasad: 3-3.5=dost; 3.55-3.8=+dost; 3.85-4.5=dobry; 4.6-4.8=+dobry; 4.85-5=bardzo dobry.

Ocena końcowa z konwersatoriów będzie wyliczana według następującej zasady: 3-3.49=dost; 3.5-3.8=+dost; 3.81-4.49=dobry; 4.5-4.75=+dobry; 4.8-5=bardzo bobry

bdb – student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach

+db – student posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach w zakresie przewyższającym nieco wymagania dla oceny dobrej.

db - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach w zakresie dobrym.

+dost – student posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach, w zakresie nieco większym niż wysmaganym na ocenę dostateczną.

dost - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach.

ndst - student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach.

Zakres tematów:

1. Plazmolemma – budowa, właściwości i funkcje.

2. Składniki komórki eukariotycznej: wakuole, peroksysomy, mitochondria, cytoplazma, połączenia międzykomórkowe – budowa i funkcja.

3. System błon wewnętrznych – retikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego.

4. Struktura jądra interfazowego.

5. Cytokineza – podział cytoplazmy.

6. Mitoza i mejoza.

7. Komunikacja międzykomórkowa – receptory i systemy transdukcji sygnału.

8. Cykl życiowy komórki i jego regulacja.

9. Śmierć komórki – PCD i nekroza; ultrastruktura komórki roślinnej.

10. Podsumowanie wiadomości.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – film; metody podające – prelekcja; prezentacja multimedialna; wykład informacyjny.

W trakcie nauczania zdalnego studenci otrzymują prelekcję w formie PDF ze stosownymi wyjaśnieniami, zakres materiału do przygotowania i karty pracy do wypełnienia, które umieszczane są na platformie Office 365 w notatnikach w zakładce „Biblioteka zawartości”.

W Office365 student może znaleźć: prezentacje do poszczególnych tematów; ogłoszenia i informacje wstawiane na bieżąco po każdym zrealizowanym temacie zawierające uzyskane punkty z poszczególnych tematów oraz omówienie błędów, które były najczęściej powtarzane przez studentów ze zwróceniem uwagi na to co zostało źle zrozumiane i wyjaśnieniem problemu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala B-204
Ewa Kurczyńska, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Dominika Idziak-Helmcke 19/24 szczegóły
2 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala B-204
Ewa Kurczyńska, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Dominika Idziak-Helmcke 23/22 szczegóły
3 każdy piątek, 16:15 - 18:00, sala B-204
Ewa Kurczyńska, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Dominika Idziak-Helmcke 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)