Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia godzin 11-KRK-T-201
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, n. 1174-1178 (s. 295-296); Konstytucja o Liturgii Świętej "Sacrosanctum Concilium", w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002 (nowe tłumaczenie), n. 83-101 (s. 67-70);

Paweł VI, Konstytucja Apostolska "Pieśń chwały", w: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 1, Poznań 2006; s. 13-22;

Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, w: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 1, Poznań 2006, s. 23-97

B. Nadolskiego, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 179-256

Liturgia uświęcenia czasu („Mysterium Christi” 5), Kraków 1984

Artykuły w: H. Sobeczko (red.), Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu, Biskupowi Legnickiemu, przewodniczącemu Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Opole 2008 (Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 104):

1. D. Brzeziński, Publiczna modlitwa Kościoła w starożytności chrześcijańskiej, w: tamże, s.65-90;

2. E. Mateja, Powstanie Brewiarza Rzymskiego i próby jego reformy do papieża Piusa X, w: tamże, s. 91-99;

3. A. Krzystek, Breviarium Romanum w planach generalnej reformy liturgicznej papieża Piusa XII, w: tamże, s. 101-113;

4. S. Stefański, Prace redakcyjne nad posoborową księgą "Liturgii Godzin". Konspekt historyczny, w: tamże, s. 115-136;

5. D. Kwiatkowski, Modlitwa Chrystusa i Kościoła według "Ogólnego Wprowadzenia do Liturgii Godzin, w: tamże, s. 155-176;

6. K. Konecki, Anamnetyczny charakter liturgii godzin, w: tamże, s. 177-183;

7. J. Nowak, Paschalny wymiar liturgii uświęcania czasu, w: tamże, s. 185-189;

8. B. Nadolski, Duchowość liturgii godzin, w: tamże, s. 191-200;

9. S. Ropiak, Godzina czytań w liturgii godzin, w: tamże, s. 217-228;

10. M. Matuszewski, Jutrznia i Nieszpory, w: tamże, s. 229-239;

11. J. Miazek, Modlitwa w ciągu dnia, w: tamże, s. 241-256;

12. R. Pierskała, Modlitwa na zakończenie dnia, w: tamże, s. 257-268.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzyma pozytywną ocenę końcową, gdy na pozytywną ocenę zaprezentuje swój temat w ramach ćwiczeń do wykładu i gdy weźmie udział (2 VI 2020) w quizie mającym wykazać przyswojenie sobie przerobionego materiału.

Na końcową (uśrednioną) ocenę zaliczenia (1,0) złoży się: ocena z ćwiczeń do wykładu (0,5) oraz ocena z quizu (0,5).

Zakres tematów:

1.

Biblijne podstawy liturgii uświęcania dnia; starotestamentalne "korzenie" publicznej modlitwy Kościoła; modlitwy Chrystusa i Jego nauki o modlitwie, jak też modlitwy Kościoła w czasach apostolskich i w początkach jego misji na rzecz modlenia się wierzących w Chrystusa.

2.

Wkład Kościoła w powstanie Officium Divinum, w upublicznienie modlitwy w I i II wieku chrześcijaństwa, w powstanie i utrwalanie katedralnej liturgii godzin w IV wieku na Wschodzie i na Zachodzie.

3.

Wpływ wspólnot monastycznych na sposób i intensywność modlenia się Kościoła - chodzić będzie o wspólnoty monastyczne wschodnie i zachodnie (szczególnie miejskie).

4.

Szczególny wkład św. Benedykta z Nursji i jego "Reguły" na kształt liturgii godzin we wczesnym średniowieczu.

5.

Powstanie Brewiarza Rzymskiego i próby jego reformy, inicjowane przez Sobór Trydencki, Benedykta XIV, Piusa X, Piusa XII i Jana XXIII.

6.

Reforma liturgii godzin Soboru Watykańskiego II.

7.

Elementy strukturalne posoborowej liturgii godzin: jutrznia, godzina czytań, modlitwa w ciągu dnia, nieszpory, kompleta.

8.

Teologiczno-duchowy oraz duszpasterski wymiar liturgii godzin po Soborze Watykańskim II.

9.

Studium poszczególnych elementów składowych liturgii godzin: psalmów, pieśni, hymnów, antyfon, czytań biblijnych, patrystycznych i hagiograficznych, responsoriów, Modlitwy Pańskiej, modlitw wstawienniczych oraz modlitw celebransa.

10.

Warunki konieczne do uświęcającego oddziaływania liturgii godzin w życiu wierzących.

11.

Sposób celebracji liturgii godzin dzisiaj i łączenia ich z celebracją Eucharystii lub z poszczególnymi godzinami kanonicznymi

Metody dydaktyczne:

W zakres metody dydaktycznej stosowanej podczas wykładu wejdzie na bieżąco prowadzona obserwacja studentów i zwracanie uwagi na ich aktywność przejawiającą zainteresowanie omawianą problematyką.

Student otrzyma zaliczenie z pozytywną oceną, gdy będzie obecny (poza wyjątkowymi sytuacjami) na ćwiczeniach do wykładu nt. liturgii godzin i gdy sam zrealizuje powierzone mu zadanie zaprezentowania w ciekawy i wzbudzający zainteresowanie sposób tematu związanego z wykładem.

Otrzyma pozytywną ocenę końcową, gdy weźmie udział (2 VI 2020) w quizie mającym wykazać przyswojenie sobie przerobionego materiału.

Szczegóły odnośnie do kryteriów i formy zaliczenia uzgadnia się ze studentami na pierwszym wykładzie każdego roku akademickiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 205/5
Andrzej Żądło 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.