Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia dla biologów 01-BI-S1-BDB05
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wbios.us.edu.pl/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Chmiel A. 1998. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa

2. Długoński J. 1997. Biotechnologia Mikrobiologiczna, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź

3. Malepszy S. (red). 2011. Biotechnologia Roślin. PWN, Warszawa.

4. Biotechnologia – kwartalnik

5. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

6. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna tom 1. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe:

Na zaliczeniu końcowym obowiązują treści obejmujące wykłady i ćwiczenia uzupełnione o wiadomości uzyskane przez studenta podczas pracy własnej z zaleconą literaturą obowiązkową.

Każde pytanie oceniane jest w skali punktowej 0-3 (z przeskokiem co 0,5), gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 3 odpowiedź bezbłędna.

Zaliczenie w formie pisemnej

Warunkiem przystąpienia do końcowego zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena z raportów oraz umiejętności ciągłych).

Zakres tematów:

1. Biotechnologia – definicja, zastosowania. Okresy rozwoju biotechnologii. Organizacja procesu biotechnologicznego.

2. Syntezy mikrobiologiczne. Fermentacja. Biotransformacja. Antybiotyki jako metabolity wtórne.

3. Mikroorganizmy przemysłowe - ich metabolizm, własności i wymagania jakie muszą spełniać, by mogły znaleźć zastosowanie w biotechnologii.

Mikroorganizmy stosowane w procesach rozkładu zanieczyszczeń. Ogólne zasady procesu biodegradacji w warunkach tlenowych i beztlenowych. Metody stosowane w oczyszczaniu środowisk zdegradowanych.

4. Sposoby prowadzenia procesów biotechnologicznych z użyciem mikroorganizmów: procesy okresowe i ciągłe. Immobilizacja mikroorganizmów oraz ich zastosowanie w przemyśle.

5. Transformacja genetyczna roślin - metody: agrotransformacja i mikrowstrzeliwanie. Geny selekcyjne i markerowe. Przykłady genetycznie zmodyfikowanych cech u roślin i ich zastosowanie.

6. Genetycznie modyfikowane odmiany w uprawach światowych – gatunki, cechy, areał obsiewu i kraje.

7. Cytogenetyczne aspekty kultur in vitro. Wykorzystanie białek fluorescencji w biotechnologii.Przykłady badań podstawowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem modelowych traw z rodzaju Brachypodium.

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie do zaliczenia końcowego na podstawie instrukcji, wykładów i literatury obowiązkowej.

Dwugodzinne bloki wykładowe, raz w tygodniu, prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala zajęcia zdalne
Agnieszka Nowak, Anna Markowicz, Alexander Betekhtin, Barbara Wójcikowska 30/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.