Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia dla biologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-BDB05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia dla biologów
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%);

- raport z zadania laboratoryjnego (15%);

- zaliczenie końcowe (70%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga zaliczenia każdej z form aktywności.

Skala ocen:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61 – 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje wiedzę o podstawowych metodach wykorzystywanych w biotechnologii roślin i mikroorganizmów oraz wskazuje korzyści i zagrożenia z nimi związane. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje zastosowania mikroorganizmów w procesach syntez, remediacji środowisk zdegradowanych, oraz dla wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki, ale także w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student poznaje umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%);

- raport z zadania laboratoryjnego (15%);

- zaliczenie końcowe (70%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga zaliczenia każdej z form aktywności.

Skala ocen:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61 – 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin i mikroorganizmów oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje zastosowania mikroorganizmów w procesach syntez, remediacji środowisk zdegradowanych, oraz dla wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student poznaje umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Natalia Borowska-Żuchowska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Robert Hasterok, Joanna Łusińska, Monika Malicka, Anna Markowicz, Agnieszka Nowak, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%);

- raport z zadania laboratoryjnego (15%);

- zaliczenie końcowe (70%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga zaliczenia każdej z form aktywności.

Skala ocen:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61 – 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin i mikroorganizmów oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje zastosowania mikroorganizmów w procesach syntez, remediacji środowisk zdegradowanych, oraz dla wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student poznaje umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Natalia Borowska-Żuchowska, Sławomir Borymski, Małgorzata Gaj, Robert Hasterok, Joanna Łusińska, Anna Markowicz, Agnieszka Nowak, Katarzyna Nowak, Małgorzata Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%);

- raport z zadania laboratoryjnego (15%);

- zaliczenie końcowe (70%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga zaliczenia każdej z form aktywności.

Skala ocen:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61 – 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin i mikroorganizmów oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje zastosowania mikroorganizmów w procesach syntez, remediacji środowisk zdegradowanych, oraz dla wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student poznaje umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Natalia Borowska-Żuchowska, Sławomir Borymski, Anna Markowicz, Agnieszka Nowak, Katarzyna Nowak, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Nowak, Katarzyna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.