Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy medialne W3-SO-R-S1-WSM
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Terry Flew, Media globalne, wyd. UJ, 2010

2. J. Olędzki. Komunikowanie w świecie. Warszawa 2001

3. B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002,

4. B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999.

5.Systemy medialne w XXI wieku. Pod red. J. Adamowskiego i A. Jaskierni, W-wa 201

6. J. Adamowski, Wybrane zagraniczne systemy medialne, System Stanów Zjednoczonych, W-wa 2012

7. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 2007

8. K. Gajlewicz, Współczesna prasa codzienna we Francji i jej problemy, Studia Medioznawcze, Nr 2(37)/2009 rok, s.82-104

9. K. Gajlewicz, Prezydentura Sarkozy’ego czyli rupture we francuskich środkach przekazu, Studia Medioznawcze, Nr 4(39)/2009 rok, s.

83-87

10. K.Gajlewicz, Niepopularna prasa popularna, czyli sytuacja ogólnokrajowej prasy brukowej we Francji, Studia Medioznawcze, Nr

1(40) 2010 rok, s.92-104

11. K.Gajlewicz-Korab, Realna pomoc czy próba upolitycznienia? Subwencjonowanie francuskich dzienników ogólnokrajowych, Studia

Medioznawcze, Nr 1(44) 2011 rok, s.148155

12. Mało znane systemy medialne pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, 2007

13. E. Stasiak-Jazukiewicz, System medialny RFN, Zmiana paradygmatu? 2013

14. A. Trolese, System medialny Włoch, Wrocław 2016

15. R. Sajna, Media hiszpańskie, Toruń 2006

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach, prezentacja lub kolokwium końcowe.

Aktywność:

- na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Kolokwium:

Akcent w ramach pisemnego kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę z zakresu charakterystycznych cech systemów medialnych omawianych państw raz specyfiki działających w nich mediach masowych.

Zakres tematów:

1. Media masowe w Stanach Zjednoczonych. Historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne determinanty ich

funkcjonowania.

2. Media masowe w Wielkiej Brytanii – historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne uwarunkowania

brytyjskiego systemu medialnego. Brytyjskie wzory relacji między mediami masowymi a sferą polityki i gospodarki.

3. Historyczne determinanty niemieckiego systemu medialnego, wynikające z konsekwencji II wojny światowej. Charakterystyczne

cechy współczesnego systemu medialnego w RFN.

4. Prasa i media elektroniczne we Francji. Specyfika rynku dzienników (polityczne sympatie dzienników ogólnokrajowych, silna pozycja

dzienników regionalnych, spadek czytelnictwa). Rynkowa przewaga prywatnej telewizji i radiofonii nad nadawcami publicznymi.

5. Hiszpański rynek medialny: relacje mediów i polityki, charakterystyka poziomów rozwoju mediów. Systemy mediów regionalny.

Publiczne media w Hiszpanii. Specyfika kulturowo-językowa rynku hiszpańskiego.

6. Włoski rynek medialny - uwarunkowania polityczne, kulturowe. Wpływ Berlusconiego na system telewizyjny Włoch.

Metody dydaktyczne:

*Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- metoda „burzy mózgów”.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.