Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne systemy medialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-SO-R-S1-WSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy medialne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach oraz prezentacja lub kolokwium końcowe.

Egzamin w formie pracy pisemnej lub testu wiedzy (ocena dostateczna to 50%+1 pkt).

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy głównych trendów w globalnych mediach oraz podejmuje tematykę związaną z kształtowaniem się narodowych systemów medialnych. Nacisk położony jest na relacje między sferami polityki, ekonomii i mediów, specyfikę uwarunkowań historycznych i kulturowych, wpływających na kreowanie rynków medialnych w wybranych państwach na świecie. Omawiane są również aspekty prawne funkcjonowania poszczególnych rynków medialnych w perspektywie porównawczej. Poruszana jest problematyka

finansowania mediów, form własności oraz zmian strukturalnych na światowych rynkach.

Uwagi:

Zajęcia w roku 2020/2021 odbywają się na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach oraz prezentacja lub kolokwium końcowe.

Egzamin w formie pracy pisemnej lub testu wiedzy (ocena dostateczna to 50%+1 pkt).

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy głównych trendów w globalnych mediach oraz podejmuje tematykę związaną z kształtowaniem się narodowych systemów medialnych. Nacisk położony jest na relacje między sferami polityki, ekonomii i mediów, specyfikę uwarunkowań historycznych i kulturowych, wpływających na kreowanie rynków medialnych w wybranych państwach na świecie. Omawiane są również aspekty prawne funkcjonowania poszczególnych rynków medialnych w perspektywie porównawczej. Poruszana jest problematyka

finansowania mediów, form własności oraz zmian strukturalnych na światowych rynkach.

Uwagi:

Zajęcia w roku 2020/2021 odbywają się na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach oraz prezentacja lub kolokwium końcowe (dotyczące części ćwiczeniowej).

Egzamin w formie pisemnej (ocena dostateczna to 50%+1 pkt), dotyczy części wykładowej.


Opis modułu dostępny pod linkiem: https://informator.us.edu.pl/modules/71463/

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy głównych trendów w globalnych mediach oraz podejmuje tematykę związaną z kształtowaniem się narodowych systemów medialnych. Nacisk położony jest na relacje między sferami polityki, ekonomii i mediów, specyfikę uwarunkowań historycznych i kulturowych, wpływających na kreowanie rynków medialnych w wybranych państwach na świecie. Omawiane są również aspekty prawne funkcjonowania poszczególnych rynków medialnych w perspektywie porównawczej. Poruszana jest problematyka

finansowania mediów, form własności oraz zmian strukturalnych na światowych rynkach.

Opis modułu dostępny pod linkiem: https://informator.us.edu.pl/modules/71463/

Uwagi:

Zajęcia w roku 2022/23 odbywają się stacjonarnie.

Opis modułu dostępny pod linkiem: https://informator.us.edu.pl/modules/71463/

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Klimczak
Prowadzący grup: Jolanta Klimczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach oraz prezentacje na wybrane tematy (dotyczące części ćwiczeniowej).

Egzamin w formie pisemnej , dotyczy części wykładowej.


Opis modułu dostępny pod linkiem: https://informator.us.edu.pl/modules/71463/

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy głównych trendów w globalnych mediach oraz podejmuje tematykę związaną z kształtowaniem się narodowych systemów medialnych. Nacisk położony jest na relacje między sferami polityki, ekonomii i mediów, specyfikę uwarunkowań historycznych i kulturowych, wpływających na kreowanie rynków medialnych w wybranych państwach na świecie. Omawiane są również aspekty prawne funkcjonowania poszczególnych rynków medialnych w perspektywie porównawczej. Poruszana jest problematyka finansowania mediów, form własności oraz zmian strukturalnych na światowych rynkach.

Opis modułu dostępny pod linkiem: https://informator.us.edu.pl/modules/71463/

Uwagi:

Opis modułu dostępny pod linkiem: https://informator.us.edu.pl/modules/71463/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)