Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński - Język łaciński: moduł 1 W1-FA-SKX-S1-JŁ1-1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik „Rudimenta Latinitatis” – St. Wilczyński, T. Zarych, cz. I i II, Wrocław 1998

Mały słownik łacińsko – polski - Józef Korpanty, Warszawa 2001

Słownik łacińsko-polski, Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 2001

Mały słownik polsko - łaciński, Lidia Winniczuk, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia

i koniecznością powtórzenia modułu.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen cząstkowych:

- ocenę z z minimum 2 testów śródsemestralnych (vel kompetencyjnych) (waga 2),

- ocenę z prezentacji lub innej formy aktywności (waga 1)

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest zaliczenie wszystkich form weryfikacji.

Skala ocen:

100-93% = bdb (bardzo dobry)

92-86% = db+ (plus dobry)

85-79% = db (dobry)

78-72% = dst+ (plus dostateczny)

71-65% = dst (dostateczny)

64% i mniej = ndst (niedostateczny)

Zakres tematów:

1. Alfabet, wymowa, akcent.

2. Technika tłumaczenia zdania.

3. Czasownik:

- formy podstawowe

- 6 czasów w stronie czynnej

- infinitivus praesentis activi

- słowo posiłkowe – odmiana w 6 czasach

4. Deklinacja I i II rzeczownika i przymiotnika.

5. Wprowadzenie do składni ACI.

6. Wybrane przyimki ( a, ab, ex, in, cum).

7. Wybrane zaimki ( osobowy, dzierżawczy).

8. Participium perfecti passivi.

9. Praca ze słownikiem.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Ilona Wabik 31/40 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Ilona Wabik 33/40 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 12:15, sala Zajęcia zdalne
Ilona Wabik 30/40 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Aleksandra Golik-Prus 33/40 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Aleksandra Golik-Prus 29/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)