Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński - Język łaciński: moduł 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-SKX-S1-JŁ1-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński - Język łaciński: moduł 1
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łaciński

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Wabik
Prowadzący grup: Aleksandra Golik-Prus, Ilona Wabik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona ocen cząstkowych z całego semestru


Pełny opis:

Celem kursu jest opanowanie umiejętności czytania oraz tłumaczenia z wykorzystaniem metody nauczania umożliwiającej studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Ćwiczenia przedmiotowe przeprowadzane przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, analiza tekstu z udziałem pracy własnej studenta. Praca ze słownikiem, podręcznikiem, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie umiejętności kulturowych i językowych nabytych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Wabik
Prowadzący grup: Aleksandra Golik-Prus, Ilona Wabik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona ocen cząstkowych z całego semestru


Pełny opis:

Celem kursu jest opanowanie umiejętności czytania oraz tłumaczenia z wykorzystaniem metody nauczania umożliwiającej studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Ćwiczenia przedmiotowe przeprowadzane przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, analiza tekstu z udziałem pracy własnej studenta. Praca ze słownikiem, podręcznikiem, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie umiejętności kulturowych i językowych nabytych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Wabik
Prowadzący grup: Aleksandra Golik-Prus, Ilona Wabik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona ocen cząstkowych z całego semestru


Pełny opis:

Celem kursu jest opanowanie umiejętności czytania oraz tłumaczenia z wykorzystaniem metody nauczania umożliwiającej studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Ćwiczenia przedmiotowe przeprowadzane przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, analiza tekstu z udziałem pracy własnej studenta. Praca ze słownikiem, podręcznikiem, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie umiejętności kulturowych i językowych nabytych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Wabik
Prowadzący grup: Krystyna Rzepecka-Kloc, Joanna Sołtysik, Ilona Wabik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona ocen cząstkowych z całego semestru


Pełny opis:

Celem kursu jest opanowanie umiejętności czytania oraz tłumaczenia z wykorzystaniem metody nauczania umożliwiającej studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Ćwiczenia przedmiotowe przeprowadzane przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, analiza tekstu z udziałem pracy własnej studenta. Praca ze słownikiem, podręcznikiem, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie umiejętności kulturowych i językowych nabytych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Wabik
Prowadzący grup: Krystyna Rzepecka-Kloc, Joanna Sołtysik, Ilona Wabik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)