Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół Katolicki wobec masonerii 11-KRK-T-219
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Encyklik papieskie i dokumenty kościelne:

Klemens XII – In eminenti (1738); Benedykt XIV – Providas (1751); Pius VII – Ecclesiam (1821); Pius VIII– Traditi (1829); Pius IX – Qui pluribus (1846);

Leon XIII – Humanum genus (1884); Pius X – Pascendi (1907). Wypowiedzi Benedykta XV, Piusa XI i Piusa XII; masoneria w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Deklarację Kongregacji Nauki Wiary o stowarzyszeniach masońskich (1983): Quaesitum est: de associationibus massonicis.

List kard. P.Gasparriego do Jouin 20 czerwca 1919.

Greccy filozofowie przyrody u Hipolita Rzymskiego (Philosophumena sive Refutatio omnium haeresium I 1-16), VoxP 17(1997) z. 32-33), s. 429-431

A.Zwoliński, Religia masońska, Kraków 2015, Wydawnictwo M; Zbigniew Suchecki OFMConv, Kościół a masoneria, Kraków 2001, wyd. „M”.

S.Załęski SI, O masonii na źródłach wyłącznie masońskich, Przegląd Powszechny XVIII (kwiecień, maj, czerwiec 1888), Kraków 1888, s. 295-317.

Tomasz Błaszczyk, Wpływ masonerii na duchowieństwo katolickie na Śląsku do połowy XIX wieku, Saeculum Christianum 11 (2004) nr 1, s. 29-35.

Ernest Jouin, Le peril judéo-maçonnique. La judéo-maçonnerie et la revolution socjale, Le Revue Internationale des Sociétés Secrètes, Paris 1921.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

Zakres tematów:

Celem wykładu jest poznanie:

historyczno-teologicznych aspektów argumentacji antymasońskiej w dokumentach Kościoła katolickiego na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych;

formalno-literackich metod kościelnej polemiki z wolnomularstwem; charakterystyki koncepcji eklezjologicznych stanowiących fundament walki Kościoła z masonerią.

Badanie fenomenu masonerii jako organizacji tajemnej i „międzynarodowego ruchu społecznego”; geneza, struktury, loże i ryty wolnomularstwa.

Tematyka zajęć:

1. Tajemnica, wtajemniczenie i wtajemniczeni:

w kierunkach starożytnej filozofii; w nauczaniu ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich; w systemach heterodoksyjnych, w szkołach gnostyckich, w heretyckich odmianach judaizmu

2. Analiza i komentarz encyklik papieskich i dokumentów kościelnych; stanowisko Kościoła na podstawie Kodeksów Prawa Kanonicznego. Kontekst społeczno-religijny; aspekty teologiczno-dogmatyczne; koncepcje antropologiczne. Analiza porównawcza.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną jako wprowadzenie do dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Andrzej Uciecha 26/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.