Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia 06-PS-SM-018
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

2. Morrison, J. (2012). Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Kraków: WUJ.

3. Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Sęk, H. (red.). (2013). Psychologia kliniczna. T 1. Warszawa: PWN, rozdz. 5.

5. Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2010). Psychiatria. Podstawy psychiatrii. T.1. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.

LITERATURA DODATKOWA

Aleksandrowicz, J.W. (2002). Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Butcher, J., Hooley, J., Mineka S. (2017). Psychologia zaburzeń DSM-5. Sopot: GWP.

Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (2017). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Czerkawska, E., Hankała, A. (2003). Ejdetyzm – przegląd koncepcji teoretycznych i badań. Przegląd psychologiczny, 46 (4), s. 441-457.

Engle, R.W., Sędek, G., von Hecker, U., McIntosh, D.N. (2006). Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

Grabski, B. (2015). Podstawy badania psychiatrycznego dla studentów, lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Kraków: WUJ.

Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Jaremy, M. (2011). Psychiatria w praktyce. Warszawa: Medical Education Oficyna Wydawnicza.

Meyer R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: GWP.

Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pużyński, S. (2009). Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (red.). (2011). Psychiatria. Podstawy psychiatrii. T.2. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Stolarska, U., Zając, A., Skowronek-Bała, B., Budziszewska, B. (2009). Zaburzenia percepcji wzrokowej pochodzenia korowego. Przegląd lekarski. 66 (11), s. 976 – 982.

Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2010). Badanie neuropsychologiczne pacjentów z przejściową amnezją globalną. Psychiatria Polska, XLIV (3), s.361-370.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platform MS Teams oraz Moodle.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia przedmiotu i warunkami zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę psychopatologii.

2. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne, zaburzenia procesów poznawczych: spostrzegania.

3. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d., zaburzenia procesów poznawczych: uwagi, pamięci.

4. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - zaburzenia procesów poznawczych: myślenia.

5. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d – Zaburzenia emocji i motywacji

6. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - Zaburzenia aktywności ruchowej, świadomości i poczucia tożsamości.

7. Zaburzenia lękowe – mechanizmy powstawania i przebieg. Osiowe objawy nerwicowe. Typy zaburzeń lękowych. Analiza przypadków.

8. Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

9. Zaburzenia dysocjacyjne. Zaburzenia somatoformiczne. Analiza przypadków.

10. Zaburzenia afektywne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia.

11. Zaburzenia psychotyczne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia.

12. Zaburzenia osobowości – dyskusja nad patogenezą, etiologią i epidemiologią. Analiza przypadków

13. Projektowanie postępowania diagnostycznego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat postaci, symptomatologii, przyczyn, mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Prezentacja studium przypadku pacjentów z poszczególnymi postaciami zaburzeń psychicznych.

Dyskusja nad uwarunkowaniami, etiopatogenezą oraz kierunkami pomocy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Magdalena Bolek-Kochanowska 27/27 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Magdalena Bolek-Kochanowska 31/27 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Magdalena Bolek-Kochanowska 25/27 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Magdalena Bolek-Kochanowska 27/27 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala zajęcia zdalne
Magdalena Bolek-Kochanowska 24/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.