Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M10_Metody poprawy jakości życia w cyklu życia 06-PS-SM-285
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Beck, J. (2000). Terapia poznawcza. Kraków, WUJ

Gaś, Z. (2000). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Bydgoszcz, UMCS

Heszen I., Życińska J. (2008)(red.). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Wydawnictwo

ACADEMICA.

Kaczmarek, Ł. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Poznań, Zysk i S-ka.

Leahy, R. i in. (2014). Regulacja emocji w psychoterapii. Kraków, WUJ

Łuszczyńska A. (2007). Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Warszawa, PWN.

Łuszczyńska A(2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańsk, GWP.

Łuszczyńska A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa, PWN

Padesky Ch.A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Smółka P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Oficyna a Wolters

Kluwer business

Woynarowska B. (2008). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa, PWN

Czapiński J. (2005)(red.). Psychologia pozytywna. Warszawa, PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, PWN

Puchalski K. (2011). Promocja zdrowia w Polsce w obliczu procesu medykalizacji. Przedmiot oraz kontekst dla badań z pogranicza

psychologii i socjologii zdrowia (s. 41-69). W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza.

Katowice, Wyd. UŚ

Rosińska A. (2011). Promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Strategiczne planowanie prozdrowotnej zmiany. W: M. Górnik-Durose, J.

Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza (s. 69-89).Katowice, Wyd. UŚ

i inne pozycje uzupełniające

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność i aktywność na zajęciach (10%)

2. Prezentacja metody poprawy jakości życia bądź programu profilaktycznego (20%)

3. Projekt programu profilaktycznego (70%)

Zakres tematów:

1. Zdrowie i jakość życia. Definiowanie, konceptualizacja i ich praktyczne implikacje.

2. Zachowania zdrowotne. Modele zmiany i ich praktyczne zastosowanie w pracy indywidualnej.

3. Metody poprawy jakości życia. Podstawy profilaktyki.

4. Szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju człowieka dla przebiegu pracy psychologicznej.

5-12. Metody poprawy jakości życia w różnych okresach rozwojowych i stanach zdrowia.

13-15. Prezentacja projektów zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, praca w grupach, symulacje, metody warsztatowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Dominik Adamek 13/13 szczegóły
2 każda środa, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Dominik Adamek 13/13 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Magdalena Berek 13/12 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Magdalena Berek 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.