Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M10_Metody poprawy jakości życia w cyklu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-285 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPZ_M10_Metody poprawy jakości życia w cyklu życia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stawiarska
Prowadzący grup: Patrycja Stawiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

•dyskusja na zajęciach

•prezentacje i analiza wybranych programów promocji zdrowia i prewencji zaburzeń - dyskusja w grupie

•indywidualne prezentacje dotyczące wybranych metod poprawy jakości życia - dyskusja w grupie

•zajęcia warsztatowe, krytyczna analiza i dyskusja w grupie

•obserwacja

•symulacje sytuacji terapeutycznych,

•praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wybranych metod poprawy jakości życia np. (zmiana zachowań zdrowotnych, psychoedukacja zdrowotna) w różnych okresach życia człowieka z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego (np. zdrowie, choroba). Studenci po skończonym kursie powinni wykazać się znajomością obowiązujących modeli teoretycznych wykorzystywanych w promocji zdrowia oraz prewencji zaburzeń w różnych kontekstach środowiskowych, a także znajomością podstaw konstruowania programów promocji zdrowia i prewencji zaburzeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stawiarska
Prowadzący grup: Patrycja Stawiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

dyskusja na zajęciach

•prezentacje i analiza wybranych programów promocji zdrowia i prewencji zaburzeń - dyskusja w grupie

•indywidualne prezentacje dotyczące wybranych metod poprawy jakości życia - dyskusja w grupie

•zajęcia warsztatowe, krytyczna analiza i dyskusja w grupie

•obserwacja

•symulacje sytuacji terapeutycznych,

•praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wybranych metod poprawy jakości życia np. (zmiana zachowań zdrowotnych, psychoedukacja zdrowotna) w różnych okresach życia człowieka z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego (np. zdrowie, choroba). Studenci po skończonym kursie powinni wykazać się znajomością obowiązujących modeli teoretycznych wykorzystywanych w promocji zdrowia oraz prewencji zaburzeń w różnych kontekstach środowiskowych, a także znajomością podstaw konstruowania programów promocji zdrowia i prewencji zaburzeń.

Uwagi:

Stawiarska P. (2016). Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. Warszawa, Difin

Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Heszen I., Życińska J. (2008)(red.). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Wydawnictwo ACADEMICA.

Łuszczyńska A. (2007). Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Warszawa, PWN.

Łuszczyńska A(2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańsk, GWP.

Łuszczyńska A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa, PWN

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K. (2008)(red.).Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Padesky Ch.A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Smółka P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business

Woynarowska B. (2008). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa, PWN

Czapiński J. (2005)(red.). Psychologia pozytywna. Warszawa, PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, PWN

Puchalski K. (2011). Promocja zdrowia w Polsce w obliczu procesu medykalizacji. Przedmiot oraz kontekst dla badań z pogranicza psychologii i socjologii zdrowia (s. 41-69). W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Katowice, Wyd. UŚ

Rosińska A. (2011). Promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Strategiczne planowanie prozdrowotnej zmiany. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza (s. 69-89).Katowice, Wyd. UŚ

i inne pozycje uzupełniające

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Różycka
Prowadzący grup: Jagoda Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1.Opracowanie programu profilaktycznego dla wybranej grupy docelowej (20%)

2.Opracowanie wybranej interwencji psychologicznej dotyczącej (20%)analizowanego obszaru w stosunku do hipotetycznego pacjenta (20%)

3.Zaplanowanie organizacji grupy wsparcia dla wybranej grupy docelowej. (20%)

4. Obecność (20%)

5. Aktywność (20%)

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych z pojęciem jakości życia oraz dyskusja na temat metod poprawy

jakości życia na przestrzeni życia człowieka. Zaprezentowane zostaną konkretne programy poprawiające jakość życia, programy

prewencyjne a także możliwości podejmowania różnych interwencji psychologicznych w cyklu życia w celu poprawiania poczucia jakości

życia ludzi zdrowych i chorych (z wykorzystaniem elementów pracy warsztatowej).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Adamek
Prowadzący grup: Dominik Adamek, Magdalena Berek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się obecność na zajęciach, aktywność, wystąpienie ustne (poparte stosownym skryptem) oraz zespołowa praca pisemna.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności przekładania zdobytej wiedzy psychologicznej w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia oraz prewencji zaburzeń na praktykę. Studenci wykorzystają posiadaną wiedzę z zakresu psychologii zdrowia do szeroko rozumianej poprawy jakości życia w jego biegu. Rozwiną niezbędne umiejętności dotyczące pracy z różnymi grupami rozwojowymi oraz poprawia kompetencje kluczowe w pracy w obszarze poprawy jakości życia w zdrowiu i chorobie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Adamek
Prowadzący grup: Dominik Adamek, Magdalena Berek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się obecność na zajęciach, aktywność, wystąpienie ustne (poparte stosownym skryptem) oraz zespołowa praca pisemna.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności przekładania zdobytej wiedzy psychologicznej w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia oraz prewencji zaburzeń na praktykę. Studenci wykorzystają posiadaną wiedzę z zakresu psychologii zdrowia do szeroko rozumianej poprawy jakości życia w jego biegu. Rozwiną niezbędne umiejętności dotyczące pracy z różnymi grupami rozwojowymi oraz poprawia kompetencje kluczowe w pracy w obszarze poprawy jakości życia w zdrowiu i chorobie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.