Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oligofrenopedagogika-róznice programowe W6-PA-SA-N2-RO
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Bobińska K. i In. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław 2012.

• Kopeć D.: Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Pozna 20013.

• Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. Warszawa 1995.

• Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

• Kulesza E., M., Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego – diagnoza i wspomaganie, Warszawa 2004.

• Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998.

• Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T. 1-2. Warszawa 2009.

• Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006.

• Winczura B. (red.): Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia. Kraków 2013.

• Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005.

• Żółkowska T.: Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary. Szczecin 2004.

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie analizy przypadku - funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zakres tematów:

• Oligofrenopedagogika- znaczenie terminu

• Miejsce oligofrenopedagogiki w systemie nauk o człowieku

• Zakres, przedmiot zainteresowań (badań) oligofrenopedagogiki

• Współczesne cele i strategie w obrębie oligofrenopedagogiki

• Znaczenie terminów rehabilitacja, autonomia, autorewalidacja etc.

• Podmiot oddziaływań oligofrenopedagogiki

• Dysfunkcje intelektualne globalne i parcjalne

• Koncepcje i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej różnych badaczy

• Narzędzia do pomiaru zmiennych w obrębie niepełnosprawności intelektualnej

• Czynniki etiologiczne upośledzenia umysłowego wg. Międzynarodowej klasyfikacji chorób

• Mechanizmy inkluzji – ekskluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną

• Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami

• Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

• Funkcjonowanie (działalność) instytucji, organizacji wspierających wychowanie, terapię, kształcenie, rozwój oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze społeczno-zawodowej

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.