Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Trening umiejętności krytycznego myślenia 06-PS-SM-103.05
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa, obowiązkowa:

Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2011). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. John Wiley & Sons.

Lilienfeld, S.O., Lynn , S. J, Ruscio, J. ,Beyerstein, B. L. (2011) 50 mitów psychologii popularnej Wydawnictwo CiS

Lilienfeld, S. O. (2010). Can psychology become a science?. Personality and individual differences, 49(4), 281-288.

Ernst, E., Singh, S. (2012) Lekarze czy znachorzy? Medycyna alternatywna pod lupą Wydawnictwo: Czarna Owca, Rozdział 1

Evans, I., Thornton, H., & Chalmers, I. (2006). Czy nasze leczenie naprawdę działa? Rozdział 3

Sagan, C. (1995). Wonder and skepticism. Skeptical Inquirer, 19(1), 24-30

Sapolsky, R. M. (2012). Super Humanity. Scientific American, 307(3), 40-43.

Witkowski, T., & MODERATOR, W. Koń trojański w mieście rozumu, czyli pseudonauka w akademii.

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Tom 1. Pomiędzy nauką i szarlatanerią Wydawnictwo Moderator

Wstęp, Rozdział 1

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. Tom 2. Nauka kultu cargo i jej owoce Wydawnictwo CiS Wstęp, Rozdział 1, 2

Lilienfeld, S. O., Ritschel, L. A., Lynn, S. J., Cautin, R. L., & Latzman, R. D. (2013). Why many clinical psychologists are resistant to evidence-based practice: Root causes and constructive remedies. Clinical Psychology Review, 33(7), 883-900.

Lilienfeld, S. O., Ammirati, R., & David, M. (2012). Distinguishing science from pseudoscience in school psychology: Science and scientific thinking as safeguards against human error. Journal of School Psychology, 50(1), 7-36.

Kahneman, D. (2012) Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym Wydawnictwo: Media Rodzina

Chabris, C., Simons, D. (2011) Niewidzialny goryl. Dlaczego intuicja nas zawodzi Wydawnictwo Laurum

Wilke A. and Mata R. (2012) Cognitive Bias. In: V.S. Ramachandran (ed.) The Encyclopedia of Human Behavior, vol. 1, pp. 531-535. Academic Press

Czech, F. (2015). Spiskowe narracje i metanarracje. Nomos.

Guzowski, J. (2016). Psychologiczne źródła teorii spiskowych.

Conspiracy Theories -Who -Why - And - How

Cook, J., & Lewandowsky, S. (2011). The debunking handbook. Sevloid Art.

Metzger, M. J., & Flanagin, A. J. (2013). Credibility and trust of information in online environments: The use of cognitive heuristics. Journal of Pragmatics, 59, 210-220.

Googles-Ideological-Echo-Chamber

Sokal, A., Bricmont, J. (2004). Modne bzdury. O nadużyciach nauki popełnianych przez postmodernistycznych intelektualistów. Warszawa: Prószyński i S-ka

Nietzsche, F., & Sowinski, G. (2011). Z genealogii moralności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (dowolne wydanie)

Hicks, S. R. (2004). Explaining postmodernism: Skepticism and socialism from Rousseau to Foucault. Scholargy Publishing, Inc..

Haidt, J. (2014). Prawy umysł–dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka.

Langer, M. (2016) Seksizm w grach komputerowych? Korzenie powszechnego w mediach i kulturze Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych mizoginistycznego wizerunku graczy i twórców gier [w:]: Suchacka, M. (red.) Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku

Duarte, J. L., Crawford, J. T., Stern, C., Haidt, J., Jussim, L., & Tetlock, P. E. (2015). Political diversity will improve social psychological science. Behavioral and Brain Sciences, 38.

Fung, J. (2016). The obesity code: Unlocking the secrets of weight loss. Greystone Books. ("Kod otyłości. Sekrety utraty wagi" w wersji pl)

Bremer, A. A., Mietus-Snyder, M., & Lustig, R. H. (2012). Toward a unifying hypothesis of metabolic syndrome. Pediatrics, 129(3), 557-570.

Kearns, C. E., Apollonio, D., & Glantz, S. A. (2017). Sugar industry sponsorship of germ-free rodent studies linking sucrose to hyperlipidemia and cancer: an historical analysis of internal documents. PLoS biology, 15(11), e2003460.

Ernst, E., Singh, S. (2012) Lekarze czy znachorzy? Medycyna alternatywna pod lupą Wydawnictwo: Czarna Owca

Rozdziały 2-6

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Tom 1. Pomiędzy nauką i szarlatanerią Wydawnictwo Moderator

Rozdział 3

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. Tom 2. Nauka kultu cargo i jej owoce Wydawnictwo CiS

Rozdział 4

Lilienfeld, S. O. (2007). Psychological treatments that cause harm. Perspectives on psychological science, 2(1), 53-70.

Thomason, T. C. (2010). Psychological Treatments to Avoid. Alabama Counseling Association Journal, 36(1), 39-48.

Literatura dodatkowa, omawiana na zajęciach:

W pliku Word na Dropboxie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzystkania oceny końcowej jest napisanie pracy zaliczeniowej krytykującej zgodnie z poznaną na zajęciach metodologią jeden z udostępnionych artykułów czy książek lub przygotowanie zgodnej z powyższymi standardami prezentacji na zajęcia.

Możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każda kolejna wymaga zdania materiału na dyżurach.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające 26/27.02.

2. Rola umiejętności krytycznego myślenia w zawodzie psychologa 04/05.03.

3. Istota krytycznej ewaluacji twierdzeń o zasadności i skuteczności terapii medycznych 11/12.03.

4. Nienaturalność metody naukowej

Nauka, pseudonauka, antynauka – jak i dlaczego powinniśmy być w stanie je odróżniać 18/19.03.

5. Wrogowie krytycyzmu i sceptycyzmu: błędy poznawcze, uprzedzenia, heurystyki 26/27.03.

6. Wrogowie krytycyzmu i sceptycyzmu: teorie spiskowe 08/16.04.

7. Docieranie do wiarygodnych źródeł w erze przeciążenia informacjami i bańki elektronicznych filtrów 22/23.04.

8. Wrogowie krytycyzmu i sceptycyzmu: antyempirycyzm, solipsyzm, postmodernizm 29/30.04.

9. Wrogowie krytycyzmu i sceptycyzmu: ideologie, polityczna poprawność 06/07.05.

13/14.05.

20/21.05.

10. Szkodliwe acz wyjątkowo popularne diety promowane w mediach, gdzie szukać rzetelnych badań ich dotyczących? 27/28.05.

11. Ewaluacja założeń pseudonaukowych terapii niezwiązanych z psychologią (homeopatia, chiropraktyka, naturopatia itd.)

Ewaluacja założeń co do pseudonaukowości kontrowersyjnych terapii stosowanych obecnie w psychologii

03/04.06

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

Praca własna studenta - samodzielna praca z literaturą, przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 13:45 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Marcin Langer 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)