Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 3. Trening umiejętności krytycznego myślenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-103.05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 3. Trening umiejętności krytycznego myślenia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Langer
Prowadzący grup: Marcin Langer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Opanowanie wiedzy nabywanej w trakcie ćwiczeń (zgodnie z rubryką „treści zajęć”) oraz w trakcie pracy własnej (literatura obowiązkowa i uzupełniająca).

Ocena dostateczna z kolokwium po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 50% pytań +1. Pozostałe oceny zgodnie z rozkładem normalnym. Praca pisemna oceniania zgodnie z wymaganiami podanymi w trakcie ćwiczeń

Średnia ważona ocen z kolokwium i pracy pisemnej, podniesiona o aktywny udział w dyskusjach


Pełny opis:

Przedmiot stanowi rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z kanonu psychologii poznawczej i metodologii badań psychologicznych oraz wprowadza nową, podstawową tematykę z zakresu epistemologii i filozofii nauki.

Założeniem leżącym u podstawy całego bloku zajęć jest idea krytycznej ewaluacji oparta na umiejętności kwestionowania ideologii, teorii, szkół myślenia, powszechnie prezentowanych „zdroworozsądkowych” prawd etc. z wykorzystaniem ciężaru dowodowego opartego na metodzie naukowej. Umiejętność refleksyjnego wyszukiwania, zdobywania i ewaluowania informacji w kontekście ich prawdopodobnej zasadności (od meta analiz Cochrane Collaboration, poprzez rzetelnie przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe itd., na niepotwierdzonych dowodach anegdotycznych kończąc) będzie podstawą pracy na zajęciach i jej stosowanie w poprawny sposób, nawet (a być może – zwłaszcza) w celu krytycznej analizy epistemologicznych założeń prowadzącego zajęcia, będzie nagradzane oceną za aktywność. Efektem pracy studenta będzie również praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności krytycznej ewaluacji twierdzeń dotyczących skuteczności i zasadności terapii pseudonaukowych i antynaukowych w postaci przygotowanej przez siebie prezentacji/pracy pisemnej dekonstruujacej wybrany przez studenta temat nie omówiony w trakcie zajęć, z wykorzystaniem narzędzi w trakcie tychże poznanych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Langer
Prowadzący grup: Marcin Langer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z kanonu psychologii poznawczej i metodologii badań psychologicznych oraz wprowadza nową, podstawową tematykę z zakresu epistemologii i filozofii nauki.

Założeniem leżącym u podstawy bloku zajęć jest nabycie kluczowych w zawodzie psychologa-badacza umiejętności: I. Wykorzystania ciężaru dowodowego opartego na metodzie naukowej do krytycznej ewaluacji zasadności założeń pseudonaukowych teorii (np. homeopatia, terapie regresywna, EMDR, FC, hipnoza itd.), popularnych ideologii (np. postmodernizm, relatywizm poznawczy) czy powszechnie powtarzanych „zdroworozsądkowych” mitów; II. Dystynkcji nauki od pseudonauki; III. Refleksyjnego wyszukiwania, zdobywania i oceniania informacji w kontekście ich prawdopodobnej zasadności (przykładowo zgodnie z wagą naukowej rzetelności badań, od meta analiz Cochrane Collaboration, poprzez badania ilościowe i jakościowe., na niepotwierdzonych dowodach anegdotycznych kończąc). Efektem pracy studenta będzie praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności krytycznej ewaluacji twierdzeń dotyczących skuteczności i zasadności terapii pseudonaukowych i antynaukowych. W trakcie zajęć - poprzez wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w trakcie tychże poznanych w przy-gotowanej przez siebie prezentacji/pracy pisemnej dekonstruujacej wybrany przez studenta temat wykraczający poza tematykę zajęć tudzież do niej nawiązujący, z. Poza blokiem zajęć - w zależności od oceny i osądu studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Langer
Prowadzący grup: Marcin Langer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z kanonu psychologii poznawczej i metodologii badań psychologicznych oraz wprowadza nową, podstawową tematykę z zakresu epistemologii i filozofii nauki.

Założeniem leżącym u podstawy bloku zajęć jest nabycie kluczowych w zawodzie psychologa-badacza umiejętności: I. Wykorzystania ciężaru dowodowego opartego na metodzie naukowej do krytycznej ewaluacji zasadności założeń pseudonaukowych teorii (np. homeopatia, terapie regresywna, EMDR, FC, hipnoza itd.), popularnych ideologii (np. postmodernizm, relatywizm poznawczy) czy powszechnie powtarzanych „zdroworozsądkowych” mitów; II. Dystynkcji nauki od pseudonauki; III. Refleksyjnego wyszukiwania, zdobywania i oceniania informacji w kontekście ich prawdopodobnej zasadności (przykładowo zgodnie z wagą naukowej rzetelności badań, od meta analiz Cochrane Collaboration, poprzez badania ilościowe i jakościowe., na niepotwierdzonych dowodach anegdotycznych kończąc). Efektem pracy studenta będzie praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności krytycznej ewaluacji twierdzeń dotyczących skuteczności i zasadności terapii pseudonaukowych i antynaukowych. W trakcie zajęć - poprzez wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w trakcie tychże poznanych w przy-gotowanej przez siebie prezentacji/pracy pisemnej dekonstruujacej wybrany przez studenta temat wykraczający poza tematykę zajęć tudzież do niej nawiązujący, z. Poza blokiem zajęć - w zależności od oceny i osądu studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Langer
Prowadzący grup: Marcin Langer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania oceny końcowej jest napisanie pracy zaliczeniowej krytykującej zgodnie z poznaną na zajęciach metodologią jeden z udostępnionych artykułów czy książek lub przygotowanie zgodnej z powyższymi standardami prezentacji na zajęcia.


Możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każda kolejna wymaga zdania materiału na dyżurach.


Pełny opis:

Przedmiot stanowi rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z kanonu psychologii poznawczej i metodologii badań psychologicznych oraz wprowadza nową, podstawową tematykę z zakresu epistemologii i filozofii nauki.

Założeniem leżącym u podstawy bloku zajęć jest nabycie kluczowych w zawodzie psychologa-badacza umiejętności: I. Wykorzystania ciężaru dowodowego opartego na metodzie naukowej do krytycznej ewaluacji zasadności założeń pseudonaukowych teorii (np. homeopatia, terapie regresywna, EMDR, FC, hipnoza itd.), popularnych ideologii (np. postmodernizm, relatywizm poznawczy) czy powszechnie powtarzanych „zdroworozsądkowych” mitów; II. Dystynkcji nauki od pseudonauki; III. Refleksyjnego wyszukiwania, zdobywania i oceniania informacji w kontekście ich prawdopodobnej zasadności (przykładowo zgodnie z wagą naukowej rzetelności badań, od meta analiz Cochrane Collaboration, poprzez badania ilościowe i jakościowe., na niepotwierdzonych dowodach anegdotycznych kończąc). Efektem pracy studenta będzie praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności krytycznej ewaluacji twierdzeń dotyczących skuteczności i zasadności terapii pseudonaukowych i antynaukowych. W trakcie zajęć - poprzez wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w trakcie tychże poznanych w przygotowanej przez siebie prezentacji/pracy pisemnej dekonstruujacej wybrany przez studenta temat wykraczający poza tematykę zajęć tudzież do niej nawiązujący. Poza blokiem zajęć - w zależności od oceny i osądu studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Langer
Prowadzący grup: Marcin Langer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania oceny końcowej jest napisanie pracy zaliczeniowej krytykującej zgodnie z poznaną na zajęciach metodologią jeden z udostępnionych artykułów czy książek lub przygotowanie zgodnej z powyższymi standardami prezentacji na zajęcia.


Możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każda kolejna wymaga zdania materiału na dyżurach.


Pełny opis:

Przedmiot stanowi rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z kanonu psychologii poznawczej i metodologii badań psychologicznych oraz wprowadza nową, podstawową tematykę z zakresu epistemologii i filozofii nauki.

Założeniem leżącym u podstawy bloku zajęć jest nabycie kluczowych w zawodzie psychologa-badacza umiejętności: I. Wykorzystania ciężaru dowodowego opartego na metodzie naukowej do krytycznej ewaluacji zasadności założeń pseudonaukowych teorii (np. homeopatia, terapie regresywna, EMDR, FC, hipnoza itd.), popularnych ideologii (np. postmodernizm, relatywizm poznawczy) czy powszechnie powtarzanych „zdroworozsądkowych” mitów; II. Dystynkcji nauki od pseudonauki; III. Refleksyjnego wyszukiwania, zdobywania i oceniania informacji w kontekście ich prawdopodobnej zasadności (przykładowo zgodnie z wagą naukowej rzetelności badań, od meta analiz Cochrane Collaboration, poprzez badania ilościowe i jakościowe., na niepotwierdzonych dowodach anegdotycznych kończąc). Efektem pracy studenta będzie praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności krytycznej ewaluacji twierdzeń dotyczących skuteczności i zasadności terapii pseudonaukowych i antynaukowych. W trakcie zajęć - poprzez wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w trakcie tychże poznanych w przygotowanej przez siebie prezentacji/pracy pisemnej dekonstruujacej wybrany przez studenta temat wykraczający poza tematykę zajęć tudzież do niej nawiązujący. Poza blokiem zajęć - w zależności od oceny i osądu studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.