Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i demografia historyczna W1-HI-S2-SDH
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

BURZYŃSKI, A. Elementy statystyki dla historyków. Materiały do ćwiczeń, wykładów i metodyki prac badawczych. Kraków, 1976

Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004

Jütte R., A Seventeenth-Century German Barber-Surgeon and his Patients, in: Medical History 33 (1989), S. 184-198

Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem, Warszawa 2000

Kowalski M. D., Proventus camerae apostolicae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417 – 1484,

Kraków 2010

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009,

Kumor B., Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1966 (14),

Kurpas J., Początki ksiąg metrykalnych, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2 (1961), z. 1-2,

Kwaśny Z., Z najnowszych badań nad rozwojem demograficznym ludności Śląska w XVIII – XIX w, Sobótka 43 (1988), z. 2,

Ładogórski T., Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław 1958

Ptaśnik J., Kollektorzy kamery apostolskiej w Polsce piastowskiej, Kraków 1907

Słoń M., Hospitale et civitas. Miejsce szpitala w życiu komuny miejskiej w Europie Środkowej do reformacji, [w:] Curatores pauperum.

Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. A. Barciak, Katowice 2004

Sokół S., Chirurgia okresu cechowego, [w:] Historia chirurgii w Polsce, cz. 1, Wrocław 1967 (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t.

37)

Sułowski Z., Stulecie polskiej demografii historycznej (1882 – 1982), Przeszłość Demograficzna Polski 15 (1984)

Szczur S., Współpracownicy Galharda z Carces, kolektora papieskiego w Polsce, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów,

Poznań 1997

Metody i kryteria oceniania:

Student uczestniczy w dyskusji podejmowanej przez prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Zarys dziejów myśli statystycznej w Europie i Polsce

2. Źródła do badań nad dziejami skarbowości papieskiej i badań demograficznych na przykładzie poboru świadczeń na rzecz Stolicy

Apostolskiej w XIV i XV wieku.

3. Rejestracja metrykalna na ziemiach polskich

4. Stan i perspektywy badań nad demografią ziem polskich po 1945 r.

5. Ruch naturalny ludności. Rodzina do XIX w.

6. Epidemie chorób zakaźnych na Śląsku i w Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym

7. Szpitalnictwo na ziemiach polskich do XIX wieku. Potrzeba społeczna czy religijna

Metody dydaktyczne:

Prezentacja źródeł historycznych o charakterze statystycznym oraz dorobku z zakresu statystyki i demografii historycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Kałuski 38/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)