Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i demografia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HI-S2-SDH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia historyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałuski
Prowadzący grup: Tomasz Kałuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Obecność obowiązkowa na zajęciach (1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności należy zdać podczas

dyżuru zdalnego prowadzącego zajęcia), sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach (część praktyczna oraz teoretyczna).

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć rozwiązują przy wsparciu prowadzącego zadania z zakresu statystyki. Odczytują wybrane fragmenty ksiąg

metrykalnych. Uczestniczą w dyskusjach dotyczących problematyki poruszanej podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałuski
Prowadzący grup: Tomasz Kałuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Obecność obowiązkowa na zajęciach (1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności należy zdać podczas dyżurów prowadzącego zajęcia), sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach (część praktyczna oraz teoretyczna).

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć rozwiązują przy wsparciu prowadzącego zadania z zakresu statystyki. Odczytują wybrane fragmenty ksiąg metrykalnych. Omawiają następnie wybrane problemy z zakresu demografii historycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałuski
Prowadzący grup: Tomasz Kałuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Obecność obowiązkowa na zajęciach (1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności należy zdać podczas dyżurów prowadzącego zajęcia), sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach (część praktyczna oraz teoretyczna).

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć rozwiązują przy wsparciu prowadzącego zadania z zakresu statystyki. Odczytują wybrane fragmenty ksiąg metrykalnych. Omawiają następnie wybrane problemy z zakresu demografii historycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałuski
Prowadzący grup: Tomasz Kałuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Obecność obowiązkowa na zajęciach (1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności należy zdać podczas dyżurów prowadzącego zajęcia), sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach (część praktyczna oraz teoretyczna).

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć rozwiązują przy wsparciu prowadzącego zadania z zakresu statystyki. Odczytują wybrane fragmenty ksiąg metrykalnych. Omawiają następnie wybrane problemy z zakresu demografii historycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)