Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium ogólnofilozoficzne IV: Filozoficzne problemy współczesności W1-FI-S2-SO4
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Bakke M. Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań 2000.

Brach-Czaina J. (red.), Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, Białystok 1997.

Foster H., Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku”. Kraków 2010.

Hyży E.,, Kobieta, ciało, tożsamość: teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX w., Kraków 2003.

Kowalczyk I., Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002.

Libera Z., Art of Liberation. Studium prasoznawcze 2988-2018. T.1. Warszawa 2019.

Piotrowski P., Muzeum krytyczne. Poznań 2011/

Piotrowski P., Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji. Kraków. 2007.

Ranciere J., Estetyka jako polityka. Warszawa 2007

Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005 (rozdziały od lat 80).

Sienkiewicz K., Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna Kraków 2014.

van Alphen E., Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt. Kraków 2019.

von Alphen E., Art in Mind: How Contemporary Images Shape Thought. Chicago 2005.

Żmijewski A. Drżące ciała. Rozmowy z artystami. Bytom 2008.

oraz literatura samodzielnie wyszukana przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- metody kształtujące (bieżąca ocena i korekta wykonywania zadań na zajęciach lub poza zajęciami),

- metody podsumowujące (ostateczna ocena realizacji zadań przez studenta).

Na ocenę z warsztatów składa się: ocena za aktywność (50%) i min. 1 multimedialnej pracy projektowej przedstawionej w trakcie zajęć (50%).

Ocena: bardzo dobry (5.0) – bardzo dobra znajomość literatury przedmiotu, aktywność na 80% zajęć, umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe zaprezentowana w formie multimedialnego projektu;

Ocena: dobry plus (4.5) – dobra znajomość literatury przedmiotu, aktywność na 70% zajęć, umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe zaprezentowana w formie multimedialnego projektu;

Ocena: dobry (4.0) – dobra znajomość literatury przedmiotu, aktywność na 60% zajęć, umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe zaprezentowana w formie multimedialnego projektu (z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi);

Ocena: dostateczny plus (3.5) – dostateczna znajomość literatury przedmiotu, aktywność na 50% zajęć, umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe zaprezentowana w formie multimedialnego projektu (z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi);

Ocena: dostateczny (3.0) – dostateczna znajomość literatury przedmiotu, aktywność na 30% zajęć, umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe zaprezentowana w formie multimedialnego projektu (z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi).

Zakres tematów:

Tematyka zajęć mieści się w obrębie filozoficznych zagadnień ewokowanych przez sztukę krytyczną rozumianą jako krytyczny namysł nad współczesnością, ujawniający jej "miejsca zapalne". Zajęcia poruszać się będą wokół takich problemów jak problem wolności, władzy, przemocy, wykluczenia, cielesności, płci, tożsamości oraz pamięci i historii.

Metody dydaktyczne:

Burza mózgów, dyskusja, debata oksfordzka, praca indywidualna i w grupach, praca z książką, prezentacja projektu w formie multimedialnej.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z metodyką e-learningu. Połączone zostanie nauczanie synchroniczne z asynchronicznym (Zarządzenia nr 32 Rektora UŚ: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-322021).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Magdalena Wołek 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)