Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium ogólnofilozoficzne IV: Filozoficzne problemy współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S2-SO4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium ogólnofilozoficzne IV: Filozoficzne problemy współczesności
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminarium

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wołek
Prowadzący grup: Magdalena Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest tożsama z oceną końcową z seminarium.

Pełny opis:

Tematyka zajęć mieści się w obrębie filozoficznych zagadnień ewokowanych przez sztukę krytyczną rozumianą jako krytyczny namysł nad współczesnością, ujawniający jej "miejsca zapalne". Zajęcia poruszać się będą wokół takich problemów jak problem wolności, władzy, przemocy, wykluczenia, cielesności, płci, tożsamości oraz pamięci i historii.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z metodyką e-learningu. Połączone zostanie nauczanie synchroniczne z asynchronicznym (Zarządzenie nr 32 Rektora UŚ: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-322021).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wołek
Prowadzący grup: Magdalena Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z seminarium

Pełny opis:

Seminarium ogólnofilozoficzne podejmuje najbardziej ogólne i rudymentarne filozoficzne problemy współczesności.

Uwagi:

Podczas zajęć zostanie wykorzystana platforma MS Teams. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie lub online (w zależności od sytuacji epidemiczne). Zajęcia zdalne będą prowadzone zgodnie z metodyką e-learningu. Połączone zostanie nauczanie synchroniczne z asynchronicznym (Zarządzenie nr 32 Rektora UŚ: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-322021).

Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wołek
Prowadzący grup: Magdalena Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z seminarium.

Pełny opis:

Seminarium ogólnofilozoficzne podejmuje najbardziej ogólne i rudymentarne filozoficzne problemy współczesności.

Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecność. Wszystkie pozostałe nieobecności należy zaliczyć w trakcie dyżurów, wykazując się znajomością materiału obowiązującego na zajęciach.

Podczas zajęć zostanie wykorzystana platforma MS Teams. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie. Zajęcia zdalne

będą prowadzone zgodnie z metodyką e-learningu. w formie synchronicznej bądź asynchronicznej (Zarządzenie nr 32 Rektora UŚ: http:// bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-322021).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)