Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska A W4-CH-S2-3-PMASFZ
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Artykuły naukowe dotyczące omawianych zagadnień

Indywidualny zestaw pozycji literaturowych, stosownie do tematu pracy magisterskiej, dostarczony przez opiekuna pracy.

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy magisterskiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP.

1. Bardzo dobry: znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy magisterskiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Studentka/Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury, potraf zreferować wyniki pracy.

2. Dobry: Student wymaga niewielkiej pomocy w pracy laboratoryjnej. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy magisterskiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

3. Dostateczny: Student wykonuje eksperymenty z dużą pomocą prowadzącego. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy magisterskiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

4. Niedostateczny: Student nie jest w stanie wykonać części eksperymentalnej pracy nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie posiada wiedzy w zakresie podstaw teoretycznych dotyczących pracy magisterskiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Osoby odpowiedzialne za weryfikację efektów uczenia się: prowadzący laboratorium oraz koordynator modułu

Zakres tematów:

Tematy: indywidualnie ustalone tematy prac magisterskich z opiekunami pracy

Metody dydaktyczne:

-

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Marzena Podgórna, Maciej Serda, Mieczysław Sajewicz, Stanisław Krompiec, Michał Filapek 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)