Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-3-PMASFZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska A
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuś, Jarosław Polański, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Michał Filapek, Stanisław Krompiec, Marzena Podgórna, Mieczysław Sajewicz, Maciej Serda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

-ciągłej oceny praktycznych umiejętności pracy w laboratorium;

-ocena uzyskana w trakcie zajęć laboratoryjnych


Osoby odpowiedzialne za weryfikację efektów uczenia się: prowadzący laboratorium oraz koordynator modułu

Pełny opis:

Tematyka zajęć z pracowni magisterskiej jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich. Studenci indywidualnie pracują z literaturą naukową dotyczącą wybranej tematyki. Studenci zapoznają się z technikami laboratoryjnymi i wyposażeniem laboratoriów. Wykonują też eksperymenty związane z pracą magisterską.

Uwagi:

Konsultacje dla studentów odbywają się z wykorzystaniem platformy MS Teams.

* Tematyka i forma prowadzenia zajęć została zmodyfikowana na

podstawie wiedzy i umiejętności uzyskanych po szkoleniu: Tutoring-

edukacja spersonalizowana na uniwersytecie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuś, Jarosław Polański, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Yuriy Bushuev, Maciej Kapkowski, Stanisław Krompiec, Marek Matussek, Jarosław Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka zajęć z pracowni magisterskiej jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich. Studenci indywidualnie pracują z literaturą naukową dotyczącą wybranej tematyki. Studenci zapoznają się z technikami laboratoryjnymi i wyposażeniem laboratoriów. Wykonują też eksperymenty związane z pracą magisterską.

Literatura ustalana jest indywidualnie przez prowadzących prace.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)