Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia tożsamości W6-AK-S2-4AT
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bauman Z.: Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007;

Bokszański Z, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.

Jasińska-Kania A., Marody M.: Integracja europejska a tożsamość narodowa Polaków. W: Polacy wśród Europejczyków. Red. A. Jasińska-Kania, M. Marody, Warszawa 2002.

Mathews G.: Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa tożsamość, Warszawa 2005.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.

Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań 2002.

Melchior M., Kategoria tożsamości jako wyzwanie badawcze. W: Kulturowy wymiar przemian społecznych. Red. A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska, Warszawa 1993.

Flis M. (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, Kraków 2004.

Szwed: R., Tożsamość a obcość kulturowa, Lublin 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, w trakcie którego student/ka odpytany celem sprawdzenia znajomość treści omawianych w trakcie wykładów. Ocena zależna będzie od stopnia wyczerpania tematu oraz ogólnej wartości merytorycznej wypowiedzi (skala ocen 5.0-2.0).

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi tożsamości oraz ukazanie najważniejszych teorii i koncepcji odnoszących się do niej. Zajęcia reprezentują antropologiczną, jak interdyscyplinarną perspektywę ujmowania tożsamości. Zakres tematów obejmuje następujące kwestie:

- „Tożsamość” – rozróżnienia terminologiczne i zakres pojęciowy; Wybrane konteksty teoretyczne i metodologiczne.

- Strukturalne i procesualne pojmowanie tożsamości.

- Tożsamość jednostkowa – tożsamość społeczna – tożsamość kulturowa.

- Tożsamość kulturowa a tożsamość zbiorowa.

- Proces formowania się poczucia tożsamości, jego etapy i uwarunkowania.

- Tożsamość jako twór procesu komunikowania społecznego

- Relacja pamięć, narracja, tożsamość.

- Tożsamość w obliczu globalizacji i wielokulturowości.

- Tożsamość regionalna i jej oblicza.

- Tożsamość narodowa.

- Nowoczesność i ponowoczesność wobec tożsamości.

Narracyjny wymiar tożsamości.

Znaczenie pojęcia tożsamości dla antropologicznej analizy kultury współczesnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład tematyczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 14:30, sala Zajęcia zdalne
Grzegorz Studnicki 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)