Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR polityczne W3-DP-S1-PRP20
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Black Sam, Public relations, tł. Iwona Chlewińska, Kraków 2001.

Blythe Jim, Komunikacja marketingowa, tł. Grażyna Górska, Warszawa 2002.

Budzyński Wojciech, Public relations – zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2000.

Kamiński Leszek, Komunikacja korporacyjna a biznes. Praktyczny poradnik, Warszawa−Bydgoszcz 2007.

Public relations w czasach mp3 i Internetu, pod red. Dariusza Tworzydły, Zygmunta Chmielewskiego, Rzeszów 2008.

Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, pod red. Dariusza Tworzydły, Zygmunta Chmielewskiego, Kraków 2010.

Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, pod red. Jerzego Olędzkiego, Dariusza Tworzydły, Warszawa 2006.

Rozwadowska Barbara, Public relations, Warszawa 2006.

Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, pod red. Barbary Janiszewskiej, Warszawa 2006.

Wojcik Krystyna, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wszystkich form weryfikacji efektów uczenia się odbywa się w skali akademickiej i jest przeprowadzana regularnie na zajęciach, a na końcu jest ostateczną weryfikacją wiedzy i umiejętności. Największy nacisk kładzie się na wiedzę, a dopiero później na umiejętności i kompetencje. Procent pracy pisemnej ocenia się następująco:

100-90% - bardzo dobry (A)

89-80% - dobry plus (B)

79-70% - dobre (C)

69-60% - dostateczny plus (D)

59-50% - dostateczny (E)

49%> niewystarczające (F, FX)

Zakres tematów:

Public Relations a propaganda polityczna.

Komunikowanie polityczne

Lobbying a Public Affairs

Custom publishing

Relacje medialne

Metody dydaktyczne:

W trakcie kursu organizowana jest przynajmniej jedna debata, podczas której uczestnicy analizują problem (np. PR to propaganda czy nie?). Wykładowca prowadzi również moderowaną dyskusję, podczas której może sprawdzić poziom nabytej wiedzy i umiejętności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Wiktor Widera 25/25 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Robert Rajczyk 5/0 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)