Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-PRP20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PR polityczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rajczyk
Prowadzący grup: Robert Rajczyk, Wiktor Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Studenci powinni być obecni na wszystkich lekcjach w semestrze. Jeśli studenci są nieobecni, muszą przyjść i zdać materiał w ciągu dwóch tygodni (czas jest ograniczony od tego dnia, w którym student był nieobecny). Głównym kryterium uzyskania zaliczenia jest zdanie testu wielokrotnego wyboru. Negatywny wynik oznacza, że musi zostać ponownie napisany przez studenta (czasami można zmienić tę procedurę na przygotowanie pracy pisemnej). Taka sytuacja może oczywiście opóźnić proces uzyskania końcowej oceny. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji, która nie jest spowodowana przez samego studenta (np. Choroba, nieszczęście itp.) Wykładowca samodzielnie decyduje o zasadach zaliczenia. Jeżeli studenci są nieobecni na wielu lekcjach, muszą napisać krótki esej (temat eseju jest proponowany przez prowadzącego i jest powiązany z programem przedmiotu).

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje teoretyczne aspekty działalności Public Relations i jej roli w komunikacji masowej. Po zaliczeniu kursu studenci będą mogli stworzyć skuteczną i skuteczną kampanię PR.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Widera
Prowadzący grup: Robert Rajczyk, Wiktor Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny z wykładów

Praca pisemna (projekt na zaliczenie) z ćwiczeń

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje teoretyczne aspekty działalności Public Relations i jej roli w komunikacji masowej. Po zaliczeniu kursu studenci będą mogli stworzyć skuteczną i skuteczną kampanię PR.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)