Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna W2-S1BT19-1BT-13
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, t. I-II, PWN, 1994

J. McMurry, Chemia Organiczna, t.1/5, PWN, 2005

Literatura dodatkowa:

P. Mastalerz, Chemia organiczna, PWN 1984

P. Mastalerz, Podręcznik chemii organicznej, Wyd. Chemiczne, Wrocław 1996

G. Patrick, Krótkie wykłady -Chemia Organiczna, PWN 2002

J. March, Chemia Organiczna, WNT 1975

H. Hart, L.E. Craine, D. J. Hart, Chemia Organiczna, PZWL, 1998

A. Zwierzak, Zwięzły kurs chemii organicznej, Pol. Łódzka, 2000

Metody i kryteria oceniania:

3 kolokwia zaliczeniowe w formie pisemnej oraz zaliczenie sprawozdania z wykonanego preparatu. W uzasadnionych przypadkach kolokwium odbywa się w formie ustnej.

Zakres tematów:

1. Preparatyka laboratoryjna:

- Czynności wstępne, obowiązki dyżurnego, zasady zaliczania pracowni

- BHP, pierwsza pomoc

- Destylacja prosta cykloheksanu w mikroskali

- Krystalizacja acetanilidu lub kwasu benzoesowego z wody w mikroskali

- Pokaz szkła laboratoryjnego w skali 100 mL (destylacja prosta, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, destylacja z parą wodną, krystalizacja)

Zaliczenie testu nr 1

2. Synteza preparatów w mikroskali

- Synteza preparatów benzoesan fenylu i octan 2-naftylu,

- Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

- Zaliczenie testu nr 2

3. Synteza preparatów w mikroskali

-Synteza preparatów aspiryna i acetanilid w mikroskali.

-Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

-Zaliczenie testu nr 3

4. Synteza preparatów w mikroskali

- Synteza preparatów oksym benzofenonu i dibenzylidenoaceton w mikroskali,

- Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

- Zaliczenie testu nr 4

5. Synteza preparatów w mikroskali

- Wykonanie identyfikacji gr funkcyjnych w zw. organicznych:

- Próba Fehlinga

- Próba Tollensa

- Próba Molisha

- Próba Lucasa

- Barwniki azowe

- Reakcje z ninhydryną dla aminokwasów

- Poprawa testów nr 1 - 4

Praktyczne wykonanie 6 preparatów, wyznaczenie ich temperatury topnienia lub wrzenia, obliczenie wydajności na podstawie przepisów doświadczeń

Metody dydaktyczne:

Sposób prowadzenia zajęć stacjonarnych:

Pokaz oraz samodzielna praca studenta według opisów doświadczeń.

Sposób prowadzenia zajęć zdalnych:

Podczas wideokonferencji przez MS Teams z prowadzącym omówiono studentom prezentacje tematyczne w PowerPoint dot. wykonania ćwiczeń oraz sposobu przygotowania sprawozdania. W prezentacjach znalazły się dane dot. masy syntetyzowanych preparatów oraz informacje dot. m.in. wł. fizykochemicznych preparatów np. temp. topnienia na podstawie, których studenci mieli za zadanie przygotować sprawozdania z zajęć. Następnie studenci we własnym zakresie otrzymali polecenie obejrzenia filmików na platformie YouTube ilustrujących sposoby przeprowadzenia doświadczeń. Linki do filmików znajdowały się w prezentacjach przygotowanych przez prowadzącego. Wszystkie materiały zostały udostępnione studentom na platformie moodle UŚ.

Zaliczenia sprawozdań z zajęć online:

Studenci przygotowywali sprawozdania wg. wytycznych prowadzącego. Wytyczne umieszczono w prezentacjach tematycznych w PowerPoint. Następnie prowadzący utworzył zadania dedykowane do poszczególnych sprawozdań na platformie moodle UŚ.

Studenci w czasie przeznaczonym na zajęcia laboratoryjne byli zobowiązani do przygotowania i załączenia plików sprawozdań w formacie pdf przez platformę moodle UŚ.

W procesie kształcenia na odległość wykorzystano następujące narzędzia:

• USOS UŚ

• platformę moodle UŚ

• MS TEAMS

• YouTube

• PDF Creator

• Small PDF

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Michał Kuczak 12/12 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Maciej Kapkowski 11/12 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Sylwia Zimosz 11/12 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Agata Górny 11/12 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:45 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Michał Kuczak 10/12 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:45 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Patryk Małecki, Wioleta Cieślik 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)