Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Wioleta Cieślik, Agata Górny, Maciej Kapkowski, Michał Kuczak, Patryk Małecki, Sylwia Zimosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu końcowego.

Pełny opis:

Podstawy chemii atomu węgla obejmujące:

1. Podstawy nazewnictwa związków organicznych

2. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność

3. Podstawy chemii kwantowej, model budowy atomu, konfiguracje elektronowe,

hybrydyzacje

4. Efekt rezonansowy i indukcyjny w chemii organicznej

5. Konformacja a konfiguracja

6. Teorie kwasów i zasad

7. Stereochemia związków organicznych, reguły CIP

8. Alkany, substytucja wolnorodnikowa

9. Alkeny, eliminacja E1 i E2, addycja, mechanizmy reakcji

10. Aliny, addycja, mechanizmy reakcji

11. Halogenki alkilowe, substytucja SN1 i SN2, mechanizmy reakcji

12. Związki aromatyczne, substytucja elektrofilowa, mechanizmy reakcji

13. Alkohole, etery, podstawowe reakcje

14. Kwasy karboksylowe, podstawowe reakcje

15. Aldehydy i ketony, podstawowe reakcje

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Wioleta Cieślik, Rozalia Czoik, Jacek Mularski, Aleksandra Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu końcowego.

Pełny opis:

Podstawy chemii atomu węgla obejmujące:

1. Podstawy nazewnictwa związków organicznych

2. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność

3. Podstawy chemii kwantowej, model budowy atomu, konfiguracje elektronowe,

hybrydyzacje

4. Efekt rezonansowy i indukcyjny w chemii organicznej

5. Konformacja a konfiguracja

6. Teorie kwasów i zasad

7. Stereochemia związków organicznych, reguły CIP

8. Alkany, substytucja wolnorodnikowa

9. Alkeny, eliminacja E1 i E2, addycja, mechanizmy reakcji

10. Aliny, addycja, mechanizmy reakcji

11. Halogenki alkilowe, substytucja SN1 i SN2, mechanizmy reakcji

12. Związki aromatyczne, substytucja elektrofilowa, mechanizmy reakcji

13. Alkohole, etery, podstawowe reakcje

14. Kwasy karboksylowe, podstawowe reakcje

15. Aldehydy i ketony, podstawowe reakcje

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Maciej Kapkowski, Piotr Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Dominik Dreszer, Maciej Kapkowski, Piotr Kuś, Jacek Nycz, Tomasz Siudyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu końcowego.

Pełny opis:

Podstawy chemii atomu węgla obejmujące:

1. Podstawy nazewnictwa związków organicznych

2. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność

3. Podstawy chemii kwantowej, model budowy atomu, konfiguracje elektronowe,

hybrydyzacje

4. Efekt rezonansowy i indukcyjny w chemii organicznej

5. Konformacja a konfiguracja

6. Teorie kwasów i zasad

7. Stereochemia związków organicznych, reguły CIP

8. Alkany, substytucja wolnorodnikowa

9. Alkeny, eliminacja E1 i E2, addycja, mechanizmy reakcji

10. Aliny, addycja, mechanizmy reakcji

11. Halogenki alkilowe, substytucja SN1 i SN2, mechanizmy reakcji

12. Związki aromatyczne, substytucja elektrofilowa, mechanizmy reakcji

13. Alkohole, etery, podstawowe reakcje

14. Kwasy karboksylowe, podstawowe reakcje

15. Aldehydy i ketony, podstawowe reakcje

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)