Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia strukturalna W2-S1BT19-1BT-56
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Bańkowski E. 2016. Biochemia wyd. 3. Edra Urban & Partner. Wrocław

Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

Granner D. K., Murray R. K., Rodwell V. W. 2018. Biochemia Harpera. PZWL. Warszawa

Uzupełniająca:

Brown T. A. 2012. Genomy. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe obejmujące pytania otwarte i zamknięte z zagadnień omawianych na wykładach; z wykorzystaniem platformy on-line; czas trwania kolokwium 60 minut.

Sumaryczna liczba uzyskanych punktów jest podstawą dla oceny końcowej:

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1.Zebranie informacyjne.

Aminokwasy. Struktura i własności aminokwasów jako prekursorów

peptydów i białek oraz nietypowe aminokwasy i ich pochodne. Peptydy – budowa i funkcje w organizmach.

2. Białka. Budowa, podział i właściwości. Białka — hierarchiczna organizacja strukturalna. Wiązania stabilizujące struktury białek.

3. Węglowodany — struktura monosacharydów i ich pochodnych oraz oligosacharydów. Polisacharydy — struktura i funkcja.

Glikoproteiny — własności i sposoby wiązania komponenty cukrowej do łańcucha polipeptydowego oraz struktura komponenty cukrowej.

4. Kwasy nukleinowe. Nukleozydy i nukleotydy jako prekursory kwasów nukleinowych. Budowa przestrzenna DNA i RNA. Struktura

materiału genetycznego u Procaryota i Eucaryota. Budowa rybosomów.

5. Lipidy. Budowa, rodzaje i właściwości. Kwasy tłuszczowe i ich fizjologicznie ważne pochodne. Błony biologiczne. Dynamika i funkcje

błon.

Metody dydaktyczne:

5 wykładów 2 godzinnych z użyciem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
Daniel Wasilkowski 65/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.