Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia strukturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-56
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia strukturalna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Oliwia Metryka, Robert Surma, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z wykładów jak i laboratorium. Ocena końcowa

modułu ustalana jest na postawie ocen z wykładów (0,5) i laboratorium (0,5).

Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z budową aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i tłuszczy. Umożliwia poznanie i

zrozumienie roli makrocząsteczek w organizacji komórek pro- i eukariotycznych oraz pełnionych przez nie funkcji. W przeprowadzonych

samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali

umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Daria Chlebek, Bożena Nowak, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z wykładów jak i laboratorium. Ocena końcowa

modułu ustalana jest na postawie ocen z wykładów (0,5) i laboratorium (0,5).

Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z budową aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i tłuszczy. Umożliwia poznanie i

zrozumienie roli makrocząsteczek w organizacji komórek pro- i eukariotycznych oraz pełnionych przez nie funkcji. W przeprowadzonych

samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali

umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali C-154, ul Jagiellońska 28.

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych zostaną udostępnione na platformie MS Teams osobom przypisanym do Modułu w systemie USOS. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z ich treściami przed przystąpieniem do zajęć.

Zajęcia są obowiązkowe. Zaległe kolokwium należy napisać w terminie 7 dni od końcowej daty zwolnienia lekarskiego, w godzinach konsultacji, po wcześniejszym kontakcie przez e-mail z osobą prowadzącą dane ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Urszula Guzik, Daniel Wasilkowski, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z wykładów jak i laboratorium. Ocena końcowa

modułu ustalana jest na postawie ocen z wykładów (0,5) i laboratorium (0,5).

Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z budową aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i tłuszczy. Umożliwia poznanie i

zrozumienie roli makrocząsteczek w organizacji komórek pro- i eukariotycznych oraz pełnionych przez nie funkcji. W przeprowadzonych

samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali

umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali C-154, ul Jagiellońska 28.

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych zostaną udostępnione na platformie MS Teams osobom przypisanym do Modułu w systemie USOS. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z ich treściami przed przystąpieniem do zajęć.

Zajęcia są obowiązkowe. Zaległe kolokwium należy napisać w terminie 7 dni od końcowej daty zwolnienia lekarskiego, w godzinach konsultacji, po wcześniejszym kontakcie przez e-mail z osobą prowadzącą dane ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Ariel Marchlewicz, Michał Szopiński, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z wykładów, jak i laboratorium. Ocena końcowa

modułu ustalana jest na postawie ocen z wykładów (0,5) i laboratorium (0,5).

Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z budową aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i tłuszczy. Umożliwia poznanie i

zrozumienie roli makrocząsteczek w organizacji komórek pro- i eukariotycznych oraz pełnionych przez nie funkcji. W przeprowadzonych

samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali

umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali C-154, ul Jagiellońska 28.

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych zostaną udostępnione na platformie MS Teams osobom przypisanym do Modułu w systemie USOS. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z ich treściami przed przystąpieniem do zajęć.

Zajęcia są obowiązkowe. Zaległe kolokwium należy napisać w terminie 7 dni od końcowej daty zwolnienia lekarskiego, w godzinach konsultacji, po wcześniejszym kontakcie przez e-mail z osobą prowadzącą dane ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-16 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)