Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia strukturalna W2-S1BT19-1BT-56
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Bańkowski E. 2016. Biochemia wyd. 3. Edra Urban & Partner. Wrocław

Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

Granner D. K., Murray R. K., Rodwell V. W. 2018. Biochemia Harpera. PZWL. Warszawa

Uzupełniająca:

Brown T. A. 2012. Genomy. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Treści zawarte w kolokwiach z części laboratoryjnej podlegają ocenie w skali 0-10 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt.

Aktywność ciągła studenta w ramach laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-4 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt. gdzie:

4 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie.

Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z repetytoriów i aktywności ciągłej:

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Zakres tematów:

1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Budowa, podział i właściwości aminokwasów. Peptydy naturalne, wiązanie peptydowe.

2. Reakcje charakterystyczne białek. Budowa przestrzenna, klasyfikacja i właściwości białek.

3. Reakcje barwne cukrów. Budowa, klasyfikacja i własności monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

4. Budowa i własności kwasów nukleinowych. Struktura i rodzaje kwasów nukleinowych. Komplementacja zasad (wzory). Struktura

materiału genetycznego u Procaryota i Eucaryota. Budowa rybosomów.

5. Analiza jakościowa tłuszczów. Budowa, właściwości i podział kwasów tłuszczowych oraz tłuszczy. Budowa błon biologicznych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2-osobowych (zajęcia w formie stacjonarnej)/ indywidualnie (zajęcia on-line) na podstawie instrukcji. Zajęcia

odbywają się w sali C-154, ul Jagiellońska 28 (zajęcia w formie stacjonarnej)/ na platformie MS Teams/Zoom (zajęcia on-line).

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych zostaną udostępnione na platformie MS Tams osobom przypisanym do Modułu w systemie USOS.

Zajęcia są obowiązkowe. Zaległe kolokwium należy napisać w terminie 7 dni od

końcowej daty zwolnienia lekarskiego, w godzinach konsultacji/po wcześniejszym kontakcie poprzez e-mail/ platforma on-line z osobą prowadzącą dane ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 18:00, sala Zajęcia zdalne
Daniel Wasilkowski, Robert Surma 12/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 18:00, sala Zajęcia zdalne
Oliwia Metryka 12/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 14:45, sala Zajęcia zdalne
Daniel Wasilkowski 11/12 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 14:45, sala Zajęcia zdalne
Oliwia Metryka 11/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Daniel Wasilkowski 10/12 szczegóły
6 każdy czwartek, 8:00 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Oliwia Metryka 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)