Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji przyrodniczej w przedszkolu i w klasach I-III W6-PP-NM-PEPP
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Budniak A.: Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Kraków 2009/2010/2012.

Budniak A.: Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Katowice 2009.

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L.: Dziecko w świecie przyrody. Kraków 2009.

Eisenreich D.W.: Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce. Warszawa 1993 (lub przewodnik innego autora)

Hecker K., Hecker F.: Zwierzęta i rośliny naszych lasów. Warszawa 2010.

Hielscher A.: Zabawy na postrzeganie w lesie. Kielce 2003.

Knaflewska J., Siemionowicz M.: Przyroda polska. Poznań 2000.

Kozłowski M.W.: Owady Polski. Warszawa 2008.

Kutyłowska G.: Ekologia w przedszkolu. Warszawa 1996.

Lelonek M., Proces poznawania i rozumienia świata przez uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo WSHE, Pabianice 2006.

Polakowska M.: Rośliny wodne. Warszawa 1992, WSiP.

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa 1997.

Serafiński W.: Ssaki Polski. Atlas. Warszawa 1995.

Soida D.: Zasady i techniki edukacji ekologicznej. Kraków – Ojców 1994.

Sokołowski J.: Ptaki Polski. Atlas. Warszawa 1992.

Stichmann-Marny U., Kretzschmar E.: Przewodnik. Rośliny i zwierzęta. Warszawa 2018.

Szweykowscy A.J.: Botanika. Warszawa 1995.

Świat wokół mnie. Wrażenia zmysłowe w zabawach dzieci, wybór i oprac. W. Löscher, Kielce 2002.

Trzeciak M.A.: Laboratorium w szufladzie. Zoologia. Warszawa 2018, PWN.

Tuszyńska L.: Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestniczenie w dyskusji na zajęciach; przygotowanie pracy tematycznej, np. prezentacji multimedialna poprzedzonej konsultacją z osobą prowadzącą ćwiczenia. Tematyka i forma prac indywidualnych uwzględnia zainteresowania studentów. Student w porozumieniu z prowadzącym ćwiczenia dokonuje wyboru tematyki i formy pracy indywidualnej

2. Test pisemny:

Student opanował zagadnienia podane w treściach programowych ćwiczeń. Zna i rozumie zagadnienia dotyczące podstaw nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego zdobyte na ćwiczeniach i umie je zastosować w określonych sytuacjach dydaktycznych w edukacji przyrodniczej małego dziecka.

Ocenie podlega wiedza, jaką zdobył student podczas ćwiczeń z podstaw nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na podstawie lektury podanej literatury.

Zakres tematów:

1. Wyznaczanie i operacjonalizacja celów w edukacji przyrodniczej małego dziecka.

2. Pojęcia i treści społeczne, przyrodnicze i ekologiczne w wychowaniu przedszkolnym i w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

3. Różnorodność ssaków różnych środowisk. Szczególny związek dziecka z hodowanym zwierzakiem.

4. Cechy typowe dla gromady ptaków. Przystosowania ptaków do różnych środowisk. Ptaki przedmiotem obserwacji dziecięcych.

5. Możliwości wykorzystania ekosystemu leśnego na zajęciach (przed)szkolnych.

6. Biocenozy wodne i ich mieszkańcy. Akwarium szkolne – minibiocenoza wodna.

7. Sposoby zakładania, prowadzenia i wykorzystania w procesie dydaktyczno-wychowawczym wybranych hodowli (przed)szkolnych.

8. Owady w przyrodzie i życiu człowieka. Rozumienie pożyteczności i/lub szkodliwości owadów. Metodyczne opracowanie tematyki.

9. Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów. Oznaczanie gatunków na podstawie cech (barwa, siedlisko, ogólny pokrój rośliny, okres kwitnienia). Metodyczne opracowanie tematyki roślin.

10. Zjawiska pogodowe – pojęcia związane z pogodą, sposoby ich wyjaśniania, prowadzenia obserwacji pogody, znaczenia pogody dla działalności człowieka. Dostępność materiałów metodycznych z tego zakresu.

Metody dydaktyczne:

metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie; metody problemowe: dyskusja dydaktyczna i sesja rozwiązywania problemów (rozumienia związków przyczynowo-skutkowych w przyrodzie); prezentacja materiału ilustracyjnego; zajęcia praktyczne (ich opis) dotyczące wybranych treści przyrodniczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:35 - 11:05, sala zajęcia zdalne
Aniela Różańska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.