Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w badaniach psychologicznych W3-PS-SM-STAT
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński, J. & Wydawnictwo Naukowe PWN. (2020). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dostęp przez CINIBA:

http://han.bg.us.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/206683

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovmlp006d.han.bg.us.edu.pl/publication/2455

Literatura uzupełniająca:

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ustalana w oparciu o weryfikację efektów kształcenia na zajęciach ćwiczeniowych.

Zakres tematów:

Miejsce statystyki w procesie badawczym.

Pomiar w psychologii, opis skal pomiarowych.

Rozkłady częstości i grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych.

Miary tendencji centralnej.

Rozkłady zmiennych losowych, miary rozproszenia.

Kowariancja i korelacja, korelacja a związek przyczynowy.

Zmienna losowa, rachunek prawdopodobieństwa, krzywa rozkładu normalnego, standaryzacja z.

Idea wnioskowania statystycznego wg Fishera, Neymana-Pearsona, NHST.

Błędy I i II rodzaju, moc testu i czynniki nań wpływające, wielkość efektu.

Testowanie przedziałowe.

Testy istotności różnic, testy siły związku.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Maciej Janowski 104/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.