Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w badaniach psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-STAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w badaniach psychologicznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Maciej Janowski, Kamila Pierchała, Wiktoria Smołkowska-Jędo, Paulina Wardawy-Dudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń, uwzględniającej sprawdzian, w ramach którego weryfikowane są także treści z wykładów.

Pełny opis:

Kurs ma doprowadzić do posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

wykorzystania metod statystycznych w procesie badawczym,

znajomości podstawowych statystyk opisowych,

rozumienia idei wnioskowania statystycznego,

wykorzystania procedury NHST w procesie weryfikacji hipotez badawczych,

rozumienia idei prezentacji wyników w postaci przedziałów,

interpretacji wyników prostych testów statystycznych.

Uwagi:

Dostęp do podręczników przez CINIBA:

Brzeziński (2020):

http://han.bg.us.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/206683

King i Minium:

Ferguson i Takane:

http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovmlp006d.han.bg.us.edu.pl/publication/2455

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Maciej Janowski, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z laboratorium, uwzględniającej sprawdziany i zadania, w ramach którego weryfikowane są także treści z wykładów.

Pełny opis:

Kurs ma doprowadzić do posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

- przedstawiania zbiorów danych za pomocą wykresów i tabel,

- wykorzystania podstawowych statystyk opisowych,

- rozumienia idei wnioskowania statystycznego oraz budowania przedziałów ufności,

- wykorzystania procedury NHST w procesie weryfikacji hipotez badawczych,

- odczytywania wyników i prowadzenia analiz za pomocą prostych statystyk (korelacje, różnice).

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams - zarówno wykłady, jak i laboratoria.

W trakcie zajęć laboratoryjnych wykorzystywany będzie program JASP - do pobrania ze strony:

https://jasp-stats.org/download/

ewentualnie z dostępem online:

https://www.rollapp.com/app/jasp

Niektóre zadania mogą być realizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (LibreOffice, OpenOffice, Excel lub równoważny).

Dostęp do podręczników przez CINIBA:

Brzeziński (2020):

http://han.bg.us.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/206683

King i Minium:

http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovm7f0323.han.bg.us.edu.pl/dlibra/publication/22185/edition/20660/content

Ferguson i Takane:

http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovmlp006d.han.bg.us.edu.pl/publication/2455

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Artur Domurat, Maciej Janowski, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z laboratorium, uwzględniającej sprawdzian i zadania. Sprawdzian obejmuje treści z wykładów.

Pełny opis:

Kurs ma doprowadzić do posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

- przedstawiania zbiorów danych za pomocą wykresów i tabel,

- wykorzystania podstawowych statystyk opisowych,

- rozumienia idei wnioskowania statystycznego oraz budowania przedziałów ufności,

- wykorzystania procedury NHST w procesie weryfikacji hipotez badawczych,

- odczytywania wyników i prowadzenia analiz za pomocą prostych statystyk (korelacje, różnice).

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams - zarówno wykłady, jak i laboratoria.

W trakcie zajęć laboratoryjnych wykorzystywany będzie program JASP - do pobrania ze strony:

https://jasp-stats.org/download/

ewentualnie z dostępem online:

https://www.rollapp.com/app/jasp

Niektóre zadania mogą być realizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (LibreOffice, OpenOffice, Excel lub równoważny).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Artur Domurat, Maciej Janowski, Justyna Lipka, Aleksandra Żenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona, obejmująca:

- wyniki końcowe zadań z laboratorium (waga: 6)

- wyniki końcowe sprawdzianów wstępnych (waga 4).

Pełny opis:

Kurs ma przygotować do odbioru treści z literatury, zawierającej proste analizy statystyczne oraz umiejętności realizacji własnych analiz i interpretacji wyników.

Zagadnienia prezentowane na wykładzie stanowią podstawę teoretyczną, która powinna być wykorzystana w ramach pracy na laboratoriach.

Po zakończeniu modułu osoby studiujące powinny znać podstawowe terminy i założenia statystyczne, zasady opisu danych zgodnie ze standardami APA, elementy procesu wnioskowania statystycznego w ramach procedury NHST i rozumieć przebieg tego procesu. Powinny też posiadać umiejętność realizacji podstawowych analiz statystycznych za pomocą oprogramowania statystycznego i budowania wniosków na podstawie uzyskanych wyników.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams - zarówno wykłady, jak i laboratoria.

W ciągu pierwszych siedmiu tygodni odbywać się będą wykłady w każdym tygodniu, a w ciągu następnych - laboratoria.

W trakcie zajęć laboratoryjnych wykorzystywany będzie program JASP - do pobrania ze strony:

https://jasp-stats.org/download/

ewentualnie z dostępem online:

https://www.rollapp.com/app/jasp

Niektóre zadania mogą być realizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (LibreOffice, OpenOffice, Excel lub równoważny).

Zajęcia w miarę możliwości są przygotowywane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)