Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia W3-PS-SM-PRCZwCŻ
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://joanna.kucharewicz@us.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Wyd. Zysk i S-ka.

Brzezińska A., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akadem. Tom 1. Gdańsk, GWP.

Harwas-Napierała B., Trempała J., (2000). Psychologia rozwoju człowieka .Tom II. Warszawa, PWN.

Matczak A. (2005). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK.

Strelau J., Doliński D. (red.) (2008). Psychologia. Tom II, rozdział 12. Gdańsk, GWP.

Trempała J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test przeprowadzony na platformie Teams.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przez studenta połowy maksymalnej liczby punktów w teście egzaminacyjnym.

Skala ocen: 51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia teoretyczne w psychologii rozwoju człowieka – pojęcie rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych i mechanizmy warunkujące rozwój.

2. Periodyzacja zmian w rozwoju psychicznym.

3. Modele ujmowania i wyjaśniania zmian rozwojowych.

4. Czynniki i wyznaczniki rozwoju.

5. Strategie badań nad rozwojem, aspekty etyczne badań z udziałem dzieci i osób dorosłych.

6. Opis i interpretacja zmian w rozwoju z punktu widzenia różnych koncepcji psychologicznych.

7. Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym. Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka.

8. Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy).

9. Specyfika właściwości rozwoju w okresie średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny).

10. Koncepcja rozwoju poznawczego J. Piageta.

11. Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa (wiek szkolny).

12. Dojrzałość szkolna – pojęcie, teorie, uwarunkowania.

13. Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji.

14. Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna dorosłość)

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, analizy przypadków (przykłady), praca z podręcznikiem, forma słownego przekazu wiedzy; praca zdalna na platformie Teams oraz Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Joanna Kucharewicz 104/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.