Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki W6-EK-S2-HS
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.us.edu.pl/wydzial/wsne
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Białostocki Jan, Symbole i obrazy w świecie sztuki, PWN, Warszawa 1982.

Eco Umberto (red.), Historia Piękna, Poznań 2016.

Dziemidok Bohdan, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2012.

Winnicka-Gburek J., Dziadzia B. (red.), Kryteria wyboru i oceniania w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017 (wybrane teksty).

Gombrich E. H., O sztuce, Rebis, Poznań 2016.

Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988.

Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Gdańsk, 2011.( IV/396)

„Arteon”, „Obieg”- wybrane numery archiwalne i bieżące.(czytelnia WEiNoE)

Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1969.

Bourdieu P., Reguły Sztuki, Kraków 2001.

Burckhardt J., Wykłady o sztuce : wybór, Warszawa 2008.( 95118)

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.( 94023, 94024)

Eco Umberto (red.), Historia Brzydoty, Poznań 2016.

Febbraro F., Schwetjie B., Historia świata w sztuce, Universitas, Kraków 2012.

Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.( XV/175)

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983. (73334)

Scruton R., Kultura jest ważna, Poznań 2010

Taylor B., The Art of Today, London 1995. (podręczna biblioteczka Zakładu Edukacji Kulturalnej)

Vasari G., Żywoty najznakomitszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1980. (53992)

Winnicka-Gburek Joanna, Krytyka, etyka, sakrum, Gdańsk 2015.

Wolfflin H. Podstawowe pojęcia historii sztuki : problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Gdańsk 2006. (90537)

Metody i kryteria oceniania:

pisemna praca egzaminacyjna weryfikująca wiedzę z zakresu objętego tematyką wykładów oraz literatury

Kryteria oceny:

zgodność doboru treści odpowiedzi z treścią pytania, zrozumiałe i poprawnie literacko formułowanie wypowiedzi.

Zakres tematów:

zajęcia w zakresie modułu historia sztuki obejmują wybrane zagadnienia z zakresu historii sztuki polskiej i światowej w kontekście przeobrażeń rzeczywistości społecznej w jakich się sztuka rozwijała. Treści obejmują również przykłady budowania narracji mówienia o sztuce oraz elementy krytyki artystycznej. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w oparciu o dokumentację wizualną dzieł sztuki i ich interpretację. Uzyskana wiedza ma być w założeniu pomocna studentom edukacji kulturalnej w świadomej recepcji pola sztuki, wyposażać w kompetencje opisu i wartościowania świata sztuki oraz zjawisk do niego należących.

Do zagadnień szczegółowych należą następujące kwestie jak:

- relacje pomiędzy funkcją a wartością autoteliczną dzieła sztuki, jej formy i treści,

- system sztuki w rozumieniu zmienności relacji pomiędzy autorem, dziełem, mecenasem itp.

- historia sztuki w podziale na narracje powiązane z dziedziną sztuki (jak sztuki plastyczne, muzyczne, literatura itd.) i ich relacja do epoki powstania oraz perspektywy historycznej

- percepcja zmysłowa a intelektualne interpretacje dzieł sztuki

- krytyka artystyczna, rynek sztuki i muzeifikacja

- rola krytyki artystycznej w edukacji kulturalnej

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodami podającymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:50 - 10:20, sala 107
Bogusław Dziadzia 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.