Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki W6-EK-S2-HS
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.us.edu.pl/wydzial/wsne
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Białostocki Jan, Symbole i obrazy w świecie sztuki, PWN, Warszawa 1982.

Eco Umberto (red.), Historia Piękna, Poznań 2016.

Dziemidok Bohdan, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2012.

Gombrich E. H., O sztuce, Rebis, Poznań 2016.

Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988.

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Łódź 2013. (101310)

Dobrowolski T., Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kraków 1974.( 41854)

Burke P., Historia kulturowa, Kraków 2012.( 99645)

Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2000, Warszawa 2007.( XV/808)

Berger J., Sposoby widzenia, Warszawa 1997. (34866/1p)

Czerni K., Rezerwat sztuki: tropami artystów polskich XX wieku, Kraków 2000.( 81692)

De Rynck P., Jak czytać malarstwo: rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, tłum., P. Nowotarski, Kraków 2005.( 89174)

Poprzęcka M., Inne obrazy : oko, widzenie, sztuka : od Albertiego do Duchampa, Gdańsk , 2008. (95123)

Wielkie dzieła, wielkie interpretacje, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2007. (7.01/.02 WIELKIE DZIEŁA POPRZĘCKA, M. BG 373671)

Wolff T. F., Exercising Critical Judgement, w:Art Criticism and Education, Chicago 1997. (podręczna biblioteczka Zakładu Edukacji Kulturalnej)

Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1969.

Bourdieu P., Reguły Sztuki, Kraków 2001.

Burckhardt J., Wykłady o sztuce : wybór, Warszawa 2008.( 95118)

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.( 94023, 94024)

Eco Umberto (red.), Historia Brzydoty, Poznań 2016.

Febbraro F., Schwetjie B., Historia świata w sztuce, Universitas, Kraków 2012.

Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.( XV/175)

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983. (73334)

Scruton R., Kultura jest ważna, Poznań 2010

Taylor B., The Art of Today, London 1995. (podręczna biblioteczka Zakładu Edukacji Kulturalnej)

Vasari G., Żywoty najznakomitszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1980. (53992)

Winnicka-Gburek Joanna, Krytyka, etyka, sakrum, Gdańsk 2015.

Wolfflin H. Podstawowe pojęcia historii sztuki : problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Gdańsk 2006. (90537)

Metody i kryteria oceniania:

Wypowiedź ustna:

ocenie podlega przygotowanie się studenta pod względem znajomości tematu oraz język wypowiedzi

Kryteria oceny:

opracowanie i zreferowanie na zajęciach przydzielonego tekstu lub pokazowa analiza wybranego dzieła sztuki lub zjawiska artystycznego

Praca pisemna:

pisemne sprawozdanie z obejrzanej wystawy sztuki (galeria lub muzeum),

pisemna praca będąca sprawozdaniem/relacją z obejrzanej wystawy sztuki dawnej lub współczesnej.

oceniane będą: umiejętność opisu, interpretacji i oceny obejrzanego wydarzenia kulturalnego oraz stopień zrozumienia znaczenia sztuki dawnej i współczesnej w działaniach edukacyjnych dotyczących kultury.

student odwiedza wystawę sztuki i sporządza pisemne sprawozdanie/relację.

Zakres tematów:

ćwiczenia dotyczą analizy zjawisk z zakresu historii sztuki wraz z odniesieniem do tekstów z zakresu historii sztuki w odniesieniu do samodzielnej analizy różnych gatunków i dziedzin sztuki. Ćwiczenia mają kształtować umiejętności zaangażowanego i atrakcyjnego przekazu treści związanych z prezentacją zagadnień związanych ze sztuką.

Metody dydaktyczne:

referowanie, dyskusja oraz krytyczna analiza wybranych dzieł sztuki na tle epok i narracji o sztuce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:35 - 11:20, sala 107
Bogusław Dziadzia 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.