Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wolontariat jako forma aktywności społecznej 12-PE-AR-S1-5WFAS
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, red. naukowa: D. Widelak, S. Śliwa, Opole 2009.

2. A. Buczyńska, P. Buczyński, Miejski model aktywności społecznej seniorów, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Gdańsk 2013.

3. Wolontariat - czas stracony czy bezcenny?, red. nauk. P.P. Grzybowski, N. Woderska, Bydgoszcz 2014.

Strony www:

http://bibliotekawolontariatu.pl

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywna obecność na zajęciach.

2. Projekt mający na celu zweryfikowanie zdobytej wiedzy dotyczącej aktów prawnych związanych z działalnością woluntarystyczną oraz zaprezentowanie przykładowej organizacji wolontaryjnej lub wykonanie portfolio zawierającego informacje dotyczące organizacji pozarządowych skupiających wolontariuszy z własnego środowiska lokalnego.

3. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zakres tematów:

1. Wolontariat - a co to takiego? Podstawowe pojęcia, analiza definicji wolontariatu.

2. Historia wolontariatu, czyli jak to się zaczęło, że pomagamy innym?

3. Organizacje pozarządowe - czyli, gdzie wolontariusz znajdzie swoje miejsce.

4. Rodzaje wolontariatu.

5. Aspekty prawne wolontariatu.

6. Dokumentacja formalna związana z wolontariatem (ubezpieczenie, umowa itp.).

7. Wolontariusz - niezbędne kwalifikacje.

8. Wolontariusz - kto to taki? Motywacja do bycia wolontariuszem.

9. Profesjonalizm i odpowiedzialność w pracy wolontariusza.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda asymilacji wiedzy (prezentacja treści teoretycznych niezbędnych jako podbudowa wymiaru praktycznego zajęć; praca z tekstem; pogadanka).

2. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy: prezentacja wybranego projektu (lub jego fragmentów) lub wykonanego portfolio oraz przedstawienie merytorycznych wniosków nasuwających się po prezentacji projektu/portfolio.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:50 - 10:20, sala Zajęcia zdalne
Maria Misik 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)