Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wolontariat jako forma aktywności społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-5WFAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wolontariat jako forma aktywności społecznej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Misik
Prowadzący grup: Maria Misik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone zostały pozytywnie.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studenta z istotą wolontariatu. Ma uświadomić związki między pomocą instytucjonalną a trzecim sektorem. Student ma poznać miejsce wolontariatu w organizacjach pozarządowych oraz aspekty prawne działalności wolontariackiej; ubezpieczenie, wzory dokumentów; kwalifikacje wolontariusza; motywy bycia wolontariuszem; profesjonalizm i odpowiedzialność wolontariusza w pracy z dziećmi i rodzinami

Uwagi:

mgr Maria Misik

maria.misik@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)