Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) W6-PP-SM-MEMAT.1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I-III, red. A. Nowakowska, M. Orzechowska, D. Sosulska, M. Zambrowska, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

J. Hanisz, Wesoła szkoła. Matematyka w kształceniu zintegrowanym. Przewodnik metodyczny, WSiP, Warszawa 2002.

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.

M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza, Wydawnictwo APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2004.

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2009.

B. Rożek, E. Urbańska, Klubik Małego Matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004.

M. Skura, M. Lisicki, Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.

W razie potrzeby literatura będzie wzbogacana o dodatkowe pozycje.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, wynikające z systematycznego zapoznawania się z literaturą przedmiotu oraz wykonanie zadań podlegających ocenie.

Zadania podlegające ocenie:

1. Projekt z zakresu edukacji matematycznej:

- merytoryczne i metodyczne opracowanie zaplanowanych w projekcie sytuacji dydaktycznych sprzyjających konstruowaniu wybranych pojęć matematycznych oraz kształtowaniu określonych umiejętności matematycznych;

- jakość intencjonalnie dobranych mediów dydaktycznych oraz samodzielnie wykonanych materiałów,

- zastosowanie TIK w procesie kształcenia (tam, gdzie to możliwe).

2. Prezentacja projektu poprzedzona jest:

- samodzielną praca z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury przedmiotu (publikacje zwarte oraz artykuły) celem weryfikacji merytorycznej oraz metodycznej strony tworzonego projektu,

- konsultacją z osobą prowadzącą przedmiot (ćwiczenia).

Skala ocen: 3-5

Ocenie podlega prezentacja projektu z uwzględnieniem:

- sposobu przeprowadzenia prezentacji (stopień umiejętności zastosowania podstaw wiedzy teoretycznej z zakresu nauczania matematyki dzieci w praktyce);

- pisemnego opracowania prezentacji (jakość języka matematyki; dobór materiałów i metod kształcenia; oryginalność projektu; umiejętność zaplanowania i przedstawienia tematycznego opracowania);

- umiejętność pracy w grupie.

Nauczyciel dokonuje oceny pracy studenta (z uwzględnieniem jego samooceny i oceny wzajemnej studentów).

Zakres tematów:

1. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej (aspekty liczby). Liczby pierwszej dziesiątki.

2. Zapis cyfrowy i słowny liczby. Struktura liczby.

3. Rozszerzanie zakresu liczbowego. Liczby drugiej i trzeciej dziesiątki. Zapis cyfrowy i słowny liczby. Struktura liczby.

4. Rozszerzanie zakresu liczenia i rachowania do 100. Zapis cyfrowy i słowny liczby, struktura liczby.

5. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim

6. Numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania.

7. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dostrzeganie regularności dziesiątkowego układu liczenia i stosowanie ich w rozwiązywaniu zadań

8. Porównywanie różnicowe

9. Mnożenie liczb.

10. Własności tabliczki mnożenia

11. Dzielenie liczb.

12. Dzielenie jako mieszczenie. Dzielenie jako podział na równe części

13. Liczby parzyste i nieparzyste. Nazywanie liczb w działaniach.

14. Własności działań arytmetycznych. Kolejność wykonywania działań

15. Kształtowanie się u dzieci rozumienia stałej wartości pieniądza (rozpoznawanie pieniędzy, nazywanie ich nominałów, wartości nabywczej i posługiwanie się pieniędzmi w sytuacji kupna i sprzedaży).

16. Odkrywanie dziecięcej wiedzy potocznej na temat pieniądza

17. Socjalizacja ekonomiczna a wychowanie ekonomiczne

18. Obliczenia pieniężne związane z kupnem i sprzedażą (wydawanie reszty)

19. Metodyka edukacji finansowej oraz ekonomicznej w edukacji wczesnoszkolnej

20. Ekonomiczne Stacje Badawcze

21. Rozwijanie postawy przedsiębiorczej za pomocą matematyki

22. Czas odmierzany kalendarzem, zapisywanie dat, obliczenia kalendarzowe

23. Mierzenie czasu. Czas odmierzany zegarem (wskazówkowym i elektronicznym). Pojęcia: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, minuta.

24. Obliczenia zegarowe

25. Mierzenie długości. Narzędzia pomiaru długości. Miary długości.

26. Obliczanie obwodów trójkątów i prostokątów

27. Rozwijanie umiejętności mierzenia temperatury. Narzędzia pomiaru temperatury. Stopień Celsjusza

28. Obliczenia związane z pomiarami temperatury

29. Mierzenie płynów i rozwiązywanie zadań. Jednostki pojemności

30. Miary masy. Rozwiązywanie zadań

Metody dydaktyczne:

1. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji matematycznej. Zadaniem studentów jest stworzenie projektu edukacyjnego, a następnie realizacja zaplanowanych sytuacji dydaktycznych w połączeniu z prezentacją zastosowań materiałów oraz mediów dydaktycznych w procesie wspomagania edukacji matematycznej dzieci.

Prezentacja zaprojektowanych sytuacji dydaktycznych (przedłożonych wcześniej w wersji pisemnej osobie prowadzącej ćwiczenia) – gier i zabaw, zadań matematycznych sprzyjających konstruowaniu pojęć oraz kształtowaniu umiejętności matematycznych z zastosowaniem samodzielnie wybranych i/lub wykonanych materiałów oraz mediów dydaktycznych, przydatnych w procesie edukacji matematycznej najmłodszych uczniów.

2. E-learningowy kurs edukacyjny „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów”. Udział studentów w zdalnym kształceniu, obejmującym tematy ćwiczeń (15-21).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 017
Renata Raszka 18/24 szczegóły
2 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 017
Renata Raszka 25/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.